Verschillende soorten depressie

Depressies zijn nooit hetzelfde. De symptomen kunnen variëren van mild tot zwaar. Er bestaan ook enkele speciale vormen van depressie

Dysthyme stoornis

De dysthyme stoornis is een lichte vorm van de depressie, waarbij de klachten langer dan minimaal twee jaar aanhouden. Patiënten met een dysthyme stoornis ervaren vaak niet hevige en verlammende depressieve gevoelens, maar hebben wel het grootste deel van de dag last van depressieve gevoelens. Mensen met een dysthyme stoornis kunnen vaak nog behoorlijk functioneren, maar ervaren geen plezier meer in het leven, vinden hun leven uitzichtloos. Een dysthyme depressie kan ook in ernst variëren. Lange perioden van somberheid kunnen afgewisseld worden met korte periodes waarin de patiënt zich beter voelt.

Manisch-depressieve stoornis

Een manisch-depressieve stoornis of bipolaire stoornis is een psychische aandoening waarbij perioden van somberheid en depressiviteit zich afwisselen met perioden van grote activiteit en opwinding. In de manische periodes zijn deze mensen euforisch en denken ze alles aan te  kunnen, maar daarna hervallen ze in depressiviteit.

Postpartumdepressie

Een postpartumdepressie, in de volksmond postnatale depressie genoemd, is een depressie bij vrouwen die pas bevallen zijn. De symptomen kunnen uiteenlopen. In lichte gevallen hebben de vrouwen last van angst, verdriet, huilbuien, vermoeidheid en wisselende stemmingen. Meestal stoppen die na een tweetal weken. Maar in ernstige gevallen van een postnatale depressie kunnen er zelfs symptomen optreden als schuldgevoelens, weinig of geen interesse in het kind, verlies van eigenwaarde en eet- en slaapproblemen. Een postpartumdepressie kan ook psychotische vormen aannemen en wordt dan een postpartumpsychose genoemd. De vrouw krijgt dan last van hallucinaties, waanbeelden, enz. en kan een gevaar voor zichzelf of de baby vormen.

Seizoensgebonden depressie

De seizoensgebonden depressie wordt ook wel eens de winterdepressie genoemd. Deze steekt vooral de kop op in de herfst- en wintermaanden. Een gebrek aan zonlicht zou de oorzaak zijn. Symptomen van een winterdepressie zijn vermoeidheid, veel behoefte aan slaap, een verschuiving van het bioritme, waarbij je je later de dag ‘wakker’ voelt, een verstoord eetpatroon,  neerslachtigheid, minder zin hebben in sociale contacten, prikkelbaarheid.