Kinderen en depressie

Kinderen met een depressie, het komt vaker voor dan je waarschijnlijk denkt. Een depressie bij een kind is vaak moeilijk te herkennen, ook al omdat velen niet verwachten dat een kind zo’n ziekte kan hebben.

Symptomen kinderdepressie

Bij kinderen is het nog moeilijker om een depressie te herkennen dan bij volwassenen. Kinderen kunnen depressies op heel verschillende manieren uiten. Het ene kind kan somber en futloos zijn, terwijl het ander rusteloos of opstandig is.

Het kind

  • is neerslachtig (moet vaak huilen, is prikkelbaar, denkt dat niemand van hem houdt, enz.)
  • is nergens in geïnteresseerd (vindt niets nog leuk, geeft vlug op, spant zich niet in, enz.)
  • heeft een verstoord eetpatroon (eet weinig of juist heel veel)
  • is rusteloos of gejaagd, reageert impulsief
  • is opstandig of agressief
  • is futloos
  • voelt zich schuldig
  • heeft moeite om zich te concentreren
  • kan moeilijk beslissingen nemen
  • denkt soms aan de dood

Oorzaken kinderdepressie

Net zoals bij volwassen, kunnen ook depressies bij kinderen heel uiteenlopende oorzaken hebben. Vaak gaat het om een combinatie van omstandigheden en eigenschappen van het kind. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met een ziekte of handicap vaker last hebben van depressie. Andere oorzaken kunnen toe te schrijven zijn aan een negatief zelfbeeld van het kind, perfectionisme, of omgevingsfactoren als een echtscheiding van de ouders, verlies van een geliefd persoon of huisdier, mishandeling, problemen op school (pesten, slechte resultaten,…) en problemen met de maatschappij.

Behandeling

Een depressie heeft behandeling nodig. Ook bij kinderen kunnen therapie en medicatie een gunstig effect hebben.  Als je bij je kind een aantal van de hierboven beschreven symptomen van depressie herkent, breng dan zo snel mogelijk een bezoek aan de huis- of kinderarts. Die kan je eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater.

Wat kan je zelf doen als ouder?

Voor ouders is het vaak moeilijk te aanvaarden dat hun kind depressief is. Bij de behandeling van een depressie bij een kind de omgeving zo nauw mogelijk betrokken worden. Ook de school kan dus best ingeschakeld worden. Thuis moet er werk gemaakt worden van een veilige situatie, waarin het kind zich geliefd en aanvaard voelt. Probeer ook te weten te komen of de depressie een reactie vormt op een bepaald probleem of een bepaalde gebeurtenis. Neem de problemen van je kind zeker serieus. Betrek je kind bij leuke activiteiten en zorg voor afleiding.

Lees meer over: depressie , futloos , kinderdepressie , kinderen