Postnatale depressie

De correcte benaming voor een postnatale depressie is eigenlijk een postpartumdepressie. Een postnatale depressie manifesteert zich bij vrouwen die pas van een kindje bevallen zijn. Een postnatale depressie kan lichte vormen aannemen, maar ook ernstig zijn, wat gevaarlijk is voor zowel de moeder als de baby. Naar schatting zou 10 à 15% van de pas bevallen moeders te kampen hebben met postnatale depressie.

Symptomen postnatale depressie

De symptomen van een postpartumdepressie komen grotendeels overeen met die van andere depressies. De klachten uiten zich in de vorm van:

 • Somberheid of neerslachtigheid
 • Verlies van eetlust
 • Slapeloosheid
 • Extreme vermoeidheid
 • Geen zin in seks
 • Geen levenslust
 • Ernstige stemmingswisselingen
 • Moeite hebben om een band op te bouwen met de baby
 • Je terugtrekken van familie en vrienden
 • Eraan denken jezelf of je baby schade toe te brengen
 • Gevoelens van schaamte, schuld of ontoereikendheid

Een postnatale depressie kan ook psychotische vormen aannemen. De vrouw krijgt dan last van hallucinaties en denkstoornissen. Ze kan dan bijvoorbeeld overdreven bezorgd worden voor de baby of agressief worden.

Oorzaken postnatale depressie

Een postnatale depressie ontstaat uit een combinatie van psychische, biologische en sociale factoren. Hier vind je enkele risicofactoren die de kans op een postnatale depressie vergroten:

Psychische factoren

Vrouwen die hoge eisen aan zichzelf stellen of heel veel verwachten van het moederschap, zijn kwetsbaarder voor postpartumdepressies.

Biologische factoren

Vrouwen met familieleden die al te maken hadden met depressie lopen een groter risico op een postpartumdepressie.

Sociale factoren

Een kind krijgen is een ingrijpende gebeurtenis. Als die samenvalt met een andere ingrijpende gebeurtenis zoals een overlijden van een naaste, vergroot dat de kans op een postpartumdepressie.

Behandeling

De behandeling van een postnatale depressie bestaat uit een combinatie van therapie en medicijnen. Gesprekstherapie heeft vaak een goed resultaat. Antidepressiva worden best lang genoeg genomen, minstens vier  à zes maanden.