Oorzaken depressie

Wat precies een depressie veroorzaakt, is nog niet geweten. Het is onmogelijk één oorzaak aan te geven van depressie. Een depressie ontstat meestal door een samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren.

Biologisch

Erfelijkheid speelt een belangrijke rol in het ontstaan van depressies. Als mensen in je familie al een depressie doormaakten, vergroot dat het risico dat jij ook een depressie krijgt. De hersenen zouden bepaalde stoffen (neurotransmitters) bevatten die verantwoordelijk zijn voor onze emoties, concentratievermogen en eetlust. Uit onderzoek is gebleken dat vooral een lage concentratie van de neurotransmitters serotonine en noraldreline een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van depressies.

Psychische oorzaken van een depressie

Ook psychologische factoren spelen een onmiskenbare rol in het ontstaan van depressies: hoe je persoonlijkheid eruitziet, wat je hebt meegemaakt en hoe je daarmee bent omgegaan… Dit alles kan je kwetsbaarder maken ten opzichte van depressies. Wat bij de ene mens depressies veroorzaakt, doet dat niet noodzakelijk ook bij de andere.

Psychische factoren kunnen onder meer bestaan uit:

 • Perfectionisme
 • Faalangst
 • Gebrek aan zelfvertrouwen/laag zelfbeeld
 • Moeite om hulp te vragen
 • Negatief denken
 • Moeilijkheden met het verwerken van verdriet en teleurstelling

Sociale oorzaken van een depressie

Sociale factoren bestaan uit verdrietige of schokkende gebeurtenissen die een grote invloed hebben op je leven. Voorbeelden zijn:

 • Verlies van een dierbare
 • Moeilijke gezinssituatie
 • Stress (op het werk, thuis, …)
 • Ontslag
 • ...
Lees meer over: depressie , depressies , neurotransmitters