Antidepressiva

Antidepressiva zijn medicijnen die de symptomen van een depressie verminderen. Namen van antidepressiva die vaak ingezet worden zijn: amitriptyline, paroxetine, nortriptyline  imipramine, fluvoxamine nortriptyline, , paroxetine en sertraline.

Werking Antidepressiva

Antidepressiva herstellen de balans tussen bepaalde stoffen in de hersenen, waardoor de klachten van de depressie zullen minderen. Daardoor zul je weer meer plezier in het leven krijgen en meer belangstelling tonen voor de dingen om je heen.

In de hersenen zijn erg veel stoffen actief, waaronder de neurotransmitters, die zorgen voor het overdragen van boodschappen. Serotonine en noradreline zijn twee van die neurotransmitters. Deze stoffen zouden verantwoordelijk zijn voor onze stemmingen. Hoe actiever deze neurotransmitters zijn, hoe vrolijker we ons voelen.

Het effect van antidepressiva is niet meteen merkbaar, maar pas na drie tot zes weken.  Antidepressiva hebben hun nut ook al bewezen bij angsten en eetstoornissen.

Welk antidepressivum?

Het is niet altijd goed in te schatten welk medicijn de beste resultaten zal hebben. Alle middelen beogen wel hetzelfde effect,  maar doen dit allemaal op een iets andere manier. Als een antidepressivum bij een persoon geen effect heeft,  kan de arts er altijd voor kiezen een antidepressivum met een andere werking voor te schrijven.

Bijwerkingen Antidepressiva

De bijwerkingen verschillen van antidepressivum tot antidepressivum. Deze bijwerking zijn slechts tijdelijk en verdwijnen na een tijdje vanzelf. Ze kunnen onder meer bestaan uit slaperigheid, sufheid, duizeligheid, hoofdpijn, wazig zien, droge mond, transpireren, hartkloppingen, misselijkheid, verstopping, een verminderd libido en moeite met plassen.

Verslavend?

Antidepressiva werken niet verslavend, maar kunnen beter niet met andere medicijnen worden gecombineerd.

Hoe lang Antidepressiva gebruiken?

Hoe lang een patiënt antidepressiva moet gebruiken, is afhankelijk van een aantal factoren,  zoals bijvoorbeeld de duur en de ernst van de depressie, of hij in het verleden al te kampen had met depressies en of de psychologische en/of omgevingsfactoren blijven verder bestaan. Als je wilt stoppen met een antidepressivum, moet dat altijd in overleg met de behandelende arts gebeuren. Antidepressiva moeten afgebouwd worden, want door plots te stoppen kan het lichaam reageren met ontwenningsverschijnselen.