Chirurgische ingreep voor overgewicht: doen of niet?

Sommige mensen die met extreem overgewicht kampen en waarbij geen enkel dieet effect lijkt te hebben kunnen een beroep op plastische chirurgie doen. Maar niet iedereen komt voor deze nogal zware operatie in aanmerking. Bovendien is zo’n ingreep niet volledig risicovrij.

Wat zijn de voorwaarden?

Als je kampt met overgewicht, betekent dat niet vanzelfsprekend dat je voor een chirurgische ingreep in aanmerking komt. Vaak stelt de chirurg een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo moet je BMI (Body Mass Index, bereken je door je gewicht in kilo’s te delen door je lengte in meter in het kwadraat) bijvoorbeeld hoger dan 40 zijn of hoger dan 35 waarbij je met gezondheidsproblemen kampt. 

In dat laatste geval moet je wel kunnen aantonen dat die gezondheidsproblemen opgelost kunnen worden als je drastisch gewicht verliest. Verder moet je ook bewijzen dat je al geprobeerd hebt om gewicht te verliezen maar dat niets bleek te helpen. Daarnaast vraagt men ook dat je bereid bent je levensstijl volledig om te gooien. Want een chirurgische ingreep is niet meteen de oplossing maar het is wel een eerste hulpmiddel om gezonder en slanker te leven. Uiteindelijk moet jij er na de operatie volledig zelf voor gaan. Tot slot ben je ook op de hoogte van de risico’s en de gevolgen verbonden aan de operatie. 

Wat zijn de voordelen?

Naast het feit dat je talrijke kilo’s zult verliezen, zal ook je gezondheid er flink op vooruitgaan. Mensen die overtollige kilo’s operatief laten verwijderen hebben daarna minder last van obesitasgerelateerde gezondheidsproblemen zoals diabetes, hoge bloeddruk, slaapapneu en artrose. Bovendien toonden studies aan dat mensen die een dergelijke operatie ondergaan langer leven dan zij die het niet doen.

Wat zijn de nadelen?

Uiteraard is het niet allemaal rozengeur en maneschijn en zijn er ook enkele –risicovolle- nadelen aan zo’n zware chirurgische ingreep verbonden. Zo’n 10% kampt na de operatie met braakneigingen, misselijkheid, diarree, infecties aan de wonden en hernia’s in de onderbuik. Verder komt het ook, maar in veel mindere mate, voor dat pas geopereerde mensen met bloedklonters in de longen, bloedende zweren, een lek of een hartaanval te maken krijgen. Ook na een geslaagde chirurgische ingreep komen sommige vervelende problemen voor, zoals galstenen, vitaminetekort en overtollige huid. Bij zeer ernstige complicaties gebeurt het dat de patiënt binnen 30 dagen na de operatie sterft. Maar dit komt slechts in 1 op 400 gevallen voor. De kans stijgt wel bij mensen ouder dan 60.

Na de operatie

Zoals gezegd is zo’n ingreep geen oplossing maar wel een duwtje in de rug voor een betere levenswijze. Om maximumresultaat te halen is het belangrijk dat de patiënt gezond eet, voldoende vitamines opneemt en beweegt. Na zo’n ingreep moeten mensen leren kleinere porties te eten, wat in het begin een hele aanpassing zal zijn. Wees je ervan bewust dat zulke drastische veranderingen tijd nodig hebben en dat je die moeilijk allemaal op je eentje kunt doorvoeren. Vraag daarom raad en bijstand.