Vervroegde overgang

Als een vrouw al voor haar 40ste in de menopauze komt, spreken we van premature of vervroegde menopauze. Voor deze vervroegde overgang kunnen een aantal oorzaken voor zijn.

Oorzaken vervroegde menopauze

Hysterectomie

Een hysterectomie is een operatie waarbij de baarmoeder en soms een of twee eierstokken verwijderd worden. Als er slechts een eierstok verwijderd is, neemt de andere die functie over. Door de operatie kunnen ook de eierstok en de bloedvaten beschadigd worden, waardoor er na enkele jaren toch een vervroegde menopauze kan optreden. Als de baarmoeder en beide eierstokken verwijderd worden, treedt de menopauze meteen op. Als enkel de baarmoeder verwijderd wordt, behouden de eierstokken hun functie. Zij gaan door met de productie van hormonen. De maandstonden verdwijnen dan wel, maar dat heeft niet met de overgang te maken. Een menopauze ten gevolge van een operatie wordt ook wel eens een kunstmatige menopauze genoemd.

Verwijdering van de eierstokken

Als de eierstokken van een vrouw chirurgisch verwijderd worden voor medische redenen als baarmoederkanker of endometriose (een aandoening waarbij het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoeder aan verschillende organen vasthecht), treedt de overgang meteen op.

Chemotherapie

De chemotherapie of straling die nodig is bij de bestrijding van kanker, kan soms ook de eierstokken beschadigen. Of de vrouw daardoor in de menopauze terechtkomt, is afhankelijk van het soort chemotherapie dat gebruikt is en of de eierstokken rechtstreeks bestraald werden tijden de radiotherapie.

Auto-immune ziekten

Auto-immune ziekten als lupus of reumatoïde artritis kunnen een vervroegde menopauze tot gevolg hebben.

Chromosoomafwijkingen

Een vrouw heeft twee X-chromosomen, waarin afwijkingen kunnen voorkomen. Chromosoomafwijkingen zijn onder andere het fragiele X syndroom en het syndroom van Turner.

Onbekende oorzaak

Bij meer dan 60% van de vrouwen die een vervroegde menopauze krijgen is de oorzaak niet gekend.