Verloop van de menopauze

Bij de meeste vrouwen in de westerse wereld manifesteert de menopauze of overgang zich tussen de leeftijd van 45 en 55 jaar. De gemiddelde leeftijd voor het begin van de natuurlijke menopauze is 51 jaar. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Sommige vrouwen komen al in het begin van de 40 in de menopauze, anderen als ze al ouder dan 60 zijn. Bij vrouwen bij wie de overgang voor hun 40ste optreedt, spreekt men over een premature of vroegtijdige menopauze.

Perimenopauze

De perimenopauze is de periode voor de eigenlijk overgang. In deze periode, die ongeveer zes jaar duurt, duiken de eerste symptomen op. Door de hormonale schommelingen in et vrouwelijk lichaam treden er tijdens de perimenopauze al een aantal fysieke en psychische veranderingen op. Hoeveel klachten er zijn, hangt van vrouw tot vrouw af. Symptomen die gepaard gaan met de perimenopauze zijn:

  • Verminderde vruchtbaarheid
  • Opvliegers of warmteaanvallen
  • Wijzigingen in de menstruele cyclus (meer of minder bloedverlies, maandstonden die minder lang of langer duren, periode tussen twee bloedingen die korter duurt, enz.)
  • Warmteaanvallen of opvliegers
  • Vaginale droogheid
  • Slaapstoornissen
  • Depressie
  • Vermoeidheid

Menopauze

Als een vrouw al een jaar geen menstruatie meer gehad heeft, kunnen we spreken van de menopauze. Eigenlijk is de menopauze dus de naam voor het moment van je laatste menstruatie.

Postmenopauze

Heel de periode na de menopauze noemen de de postmenopauze. In de eerste jaren na de menopauze zal het lichaam zich aanpassen aan de veranderde situatie tot het een nieuw evenwicht vindt.