Renoveren met de steun van de overheid

Wie renoveert, kan rekenen op de hulp van de overheid door middel van fiscale voordelen, premies en subsidies. De overheid en netbeheerders willen zo immers mensen aanmoedigen om hun woning te renoveren in plaats van te kiezen voor een nieuwbouw. We geven je hieronder kort een overzicht van de belangrijkste voordelen waarop je eventueel beroep kan doen bij een renovatie.

Premies

 • De Vlaamse renovatiepremie
  Deze premie is bedoeld voor werken die de kwaliteit van je woning verbeteren of ze duurzamer maken. De Vlaamse renovatiepremie kan slechts worden aangevraagd nadat alle renovatiewerken achter de rug zijn en de facturen binnen zijn. Om van deze premie te kunnen genieten, moet de kostprijs van de werken minimaal 10.000 euro bedragen. De uiteindelijke uitgekeerde premie zal maximaal 30% van het zelf geïnvesteerde bedrag omvatten, met een maximum van 10.000 euro.
 • De premie voor het Optimaz-label
  Deze premie is afkomstig van Informazout en is bedoeld voor wie investeerde in een condenserende stookolieketel met het Optimaz-label. Wie aan alle voorwaarden voldoet, kan aanspraak maken op een premie van 250 euro.
 • De aanpassing- en verbeteringspremie
  Beide premies worden uitgereikt door de Vlaamse overheid. De verbeteringspremie is niet cumuleerbaar met de Vlaamse renovatiepremie.

Fiscale voordelen

 • Verlaagd BTW-tarief Verbouwingen aan een woning ouder dan vijf jaar, vallen onder een verlaagd BTW-tarief. Indien je voldoet aan een aantal voorwaarden, betaal je slechts 6% BTW in plaats van 21%. 
 • BelastingsverminderingWie tijdens het renoveren van zijn woning tevens energiebesparende acties doorvoert, heeft recht op een fiscale aftrek. Enkele acties die hiervoor in aanmerking komen zijn: de plaatsing van een warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler, of een condenserende ketel.

Andere premies

Naast bovengenoemde premies en fiscale voordelen, bestaat er ook nog zoiets als ‘sociale leningen’. Dit zijn leningsformules die opgesteld werden voor bepaalde inkomensgroepen, zodat ook zij hun woning kunnen renoveren. Meer informatie vind je bij het Vlaams Woningfonds.

We zetten hier enkel de belangrijkste voordelen uiteen, het is best mogelijk dat er nog andere voordelen bestaan waarop jij aanspraak kan maken. Informeer je daarom vooraf zeer uitgebreid over alle mogelijk premies waarvoor jij eventueel in aanmerking komt.