Prijs van een renovatie

Wanneer je renovatiewerken hebt uitgevoerd, of hebt laten uitvoeren, staat je op het einde natuurlijk nog een prijsevaluatie te wachten. Dit is de laatste fase bij het renoveren van je woning, een noodzakelijk kwaad zullen we maar zeggen.

De kostprijs

Afhankelijk van de aard en de grootte van de renovatie, zal het prijskaartje hoger of lager liggen. We kunnen hier onmogelijk een schatting van de prijs geven, omdat renovaties heel divers kunnen zijn. Belangrijk om te onthouden is wel, dat het vooropgestelde bedrag bij de meeste renovaties snel overschreden wordt. Je houdt bij de berekening van je budget best rekening met een marge van 5 tot 10% op het oorspronkelijke vooropgestelde bedrag. 

Wat maakt het goedkoper?

Hierboven maakten we reeds een onderscheid tussen renovatiewerken die je zelf uitvoert, of die je laat uitvoeren. Je kan het uiteindelijke bedrag op je factuur een stuk doen dalen door zelf een deel van de afbraakwerken en afwerking voor je rekening te nemen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het weghalen van materialen, het afbreken van een scheidingswand, het uitbreken van een schoorsteen of het plaatsen van dunne scheidingswanden. Ook het schilderwerk kan je meestal zelf tot een goed einde brengen. 

Daarnaast bestaan er instanties die de totaalprijs van je renovatie kunnen verminderen. Op federaal niveau moet je op elke officiële renovatiefactuur van een pand dat ouder is dan vijf jaar, slechts 6% btw betalen in plaats van 21%. Wanneer je verbouwingen hebt gedaan met als doel de energieprestaties van je woning te verbeteren, dan heb je vaak recht op belastingverminderingen. Voor meer informatie hierover kan je kijken op http://www.fiscus.fgov.be

En dan… genieten!

Wanneer je deze laatste – minst aangename – stap in het renovatieproces hebt genomen, is er nog één belangrijk detail dat je niet uit het oog mag verliezen: geniet nu met volle teugen van je nieuwe, gerenoveerde stek!