Renovatie van een woning

Bij de renovatie van een woning komt heel wat kijken. Wat precies, hangt voornamelijk af van de aard en omvang van de renovatiewerken. Hieronder geven we kort een overzicht van de verschillende moeilijkheden waar je op kan stuiten als je je woning gaat verbouwen of renoveren.

Het dak, de isolatie, het sanitair, …

Wie zijn woning renoveert, komt voor een grote uitdaging te staan. Je moet bij zo’n verbouwing met een aantal zaken rekening houden, om het tot een goed einde te brengen. Hier komt ons eerder beloofde overzicht:

Het dak

Laat bij een renovatie zeker je dak nakijken. Wanneer dit in slechte staat is, moet je het laten herstellen door een goede timmerman. Kijk tegelijk de isolatie van je dak na, misschien gaat er meer energie verloren dan je denkt? 

Sanitair

Hier is het belangrijk, dat je controleert uit welk materiaal de buizen vervaardigd zijn. Buizen in lood moeten vervangen worden. Nieuwe leidingen bestaan best uit kunststof. Daarnaast kunnen er nog andere problemen zijn, waardoor er aanpassingen moeten gebeuren. Je laat best een loodgieter een volledige controle uitvoeren van je sanitaire installaties.

Verwarming

Wanneer je je woning renoveert, is het raadzaam je oude ketels te vervangen door een nieuwer systeem met een hoger rendement. Informeer je goed over het systeem dat het beste past bij jouw behoeften! 

De funderingen

Tenslotte is het vaak zo, dat de oude funderingen de belasting van een nieuwe structuur niet kunnen dragen. Hiermee moet je zeker rekening houden wanneer je een draagmuur of zuil optrekt. Informeer je grondig!

En dan … afwerken!

Als al deze zaken achter de rug zijn, kan je beginnen denken aan de eigenlijke afwerking van je woning. Hieronder vallen schilderwerken, het plaatsen van nieuwe vloerbekleding, installeren van een nieuwe keuken, …

Na het beëindigen van de werken volgt dan nog de voorlopige oplevering,  tenminste wanneer je met een aannemer hebt samengewerkt. De aannemer, architect en de bouwheer krijgen dan de kans om de laatste details af te werken en schoonheidsfoutjes weg te werken. Na dit overleg begint je tienjarige garantie te lopen. Eén jaar na het einde van de werken, vindt dan de definitieve oplevering plaats.