Waarom keizersnede?

Er bestaan verschillende redenen om tot een keizersnede over te gaan. Een van de meest voorkomende redenen is een stuitligging of een andere ligging van de baby waardoor de bevalling bemoeilijkt wordt.

Ook een disproportie van de grootte van het baringskanaal of het bekken en de grootte van een kind kan een keizersnede noodzakelijk maken. In geval van foetale nood, als het kind dus in acuut ernstig gevaar is, is een keizersnede nodig. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij loslating van de placenta of een uitgezakte navelstreng.

Bevalling loopt vast

Een bevalling die vastloopt, is de meest voorkomende reden voor een keizersnede. Zo kan de baarmoederhals zich bijvoorbeeld niet openen ondanks sterke samentrekkingen gedurende verschillende uren. Het hoofd van de baby kan ook te groot zijn om door je geboortekanaal te gaan.

De baby krijgt onvoldoende zuurstof

Als je baby onvoldoende zuurstof krijgt of je arts bezorgd is over onregelmatigheden in de hartslag van je baby, kan deze laatste een keizersnede voorstellen.

De baby ligt in een abnormale positie

Een baby wiens benen of dijen in het geboortekanaal komen voordat het hoofd zich in de juiste positie bevindt. Als de baby  in het geboortekanaal komt met de kin omhoog, past zijn hoofdje misschien niet door je bekken. Een keizersnede kan een gemakkelijkere manier zijn om te bevallen.

Zwanger van een tweeling, drieling of andere meerling

Als je zwanger bent van meerdere baby’s, is de kans groot dat een of meer zich in een abnormale positie bevinden. In dat geval is een keizersnede vaak veiliger, vooral voor de tweede baby.

Er is een probleem met je moederkoek

Als de moederkoek je  baarmoeder loslaat voordat de bevalling begint of de moederkoek de opening van je geboortekanaal belemmert, is een keizersnede aan te raden.

Er is een probleem met de navelstreng

Een keizersnede kan aan te raden zijn als een stuk van de navelstreng al naar je baarmoederhals glipt voor je baby of als de baarmoeder de navelstreng samendrukt tijdens de weeën.

Je baby is erg groot

Baby’s kunnen ook gewoon te groot zijn voor een gewone bevalling. Dit is meestal alleen een risico bij diabetes.

Je hebt een gezondheidsprobleem

Als je een gezondheidsprobleem hebt als diabetes, hart- of longziekte, kan je arts de bevalling eerder inleiden om zo het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen. Als dat niet lukt, kan een keizersnede noodzakelijk zijn. Ook als de moeder HIV heeft, is een keizersnede nodig.

De baby heeft een gezondheidsprobleem

Een keizersnede kan veiliger zijn voor baby’s met bepaalde ontwikkelingsproblemen als open rug (spina bifida) of een waterhoofd (hydrocefalus).

Je hebt al eerder een  keizersnede ondergaan

De meeste vrouwen kunnen wel op de gewone manier bevallen na een eerste keizersnede, maar in sommige gevallen zal de dokter een keizersnede aanraden.