Symptomen oorsuizen

Het belangrijkste symptoom van tinnitus is een geluid in de oren dat je kan omschrijven als:

  • Een ronkend geluid
  • Een zoemend geluid
  • Een sissend geluid
  • Een fluitend geluid

Dit geluid kan evengoed een licht gezoem zijn als een hoog piepgeluid. Je kan het in één of twee oren horen. Bij sommige patiënten is het zo luid dat ze niet meer in staat zijn goed te horen of zich te concentreren.  Het oorsuizen kan voortdurend aanwezig zijn, maar het geluid kan ook in vlagen voorkomen.

Twee soorten tinnitus

Er bestaan twee soorten oorsuizen:

Subjectieve tinnitus

Dit is het oorsuizen dat alleen jij kan waarnemen. Dit is de vorm van tinnitus die het vaakst voorkomt. Het wordt veroorzaakt door problemen in je buiten-, binnen- of middenoor of door problemen met de gehoorzenuwen in je hersenen.

Objectieve tinnitus

Dit is het oorsuizen dat je dokter kan waarnemen bij een onderzoek. Deze zeldzame soort kan het gevolg zijn van een probleem met de bloedvaten of een beschadiging van het binnenoor.