Oorsuizen of tinnitus

Oorsuizen is de algemene term voor lichamelijke klachten waarbij de patiënt een fluitend, sissend, zoemend of ander geluid in een of beide oren hoort, zonder dat er ook echt een geluid is.

Die geluiden kunnen wisselen in sterkte en worden soms voortdurend, soms met tussenpozen waargenomen. Tinnitus is in de meeste gevallen ongeneesbaar.

Bij mannen komt het oorsuizen meer voor dan bij vrouwen. Het risico op tinnitus neemt ook toe met de leeftijd.

Symptomen oorsuizen of tinnitus

Het belangrijkste symptoom van oorsuizen is een ringend, ronkend, zoemend, sissend of fluitend geluid in de oren. Dit kan permanent aanwezig zijn of in vlagen.

Oorzaken tinnitus

Tinnitus kan heel wat verschillende oorzaken hebben. Vaak ligt een beschadiging van het binnenoor aan de basis van het probleem. Andere veel voorkomende oorzaken van oorsuizen zijn blootstelling aan harde geluiden, blokkering van het oor door oorsmeer, aandoeningen van het middenoor en gehoorproblemen die voortkomen uit ouderdom.

Behandeling oorsuizen

Bepaalde vormen van oorsuizen kunnen behandeld worden, andere zijn permanent en ongeneesbaar. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de tinnitus. Als de  aandoening niet behandeld kan worden, heeft de patiënt vaak een gehoorapparaat nodig. Oorsuizen kan een zware impact hebben op het leven van de patiënten. Vaak krijgen ze slaapmiddelen of antidepressiva voorgeschreven.

Voorkomen

Omdat er zoveel verschillende oorzaken zijn van oorsuizen, is het moeilijk te voorkomen. Maar als je blootstelling aan harde geluiden zoveel mogelijk probeert te beperken, kan je het risico op tinnitus aanzienlijk verkleinen.