Wat is kanker?

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende soorten ziekten, die één element gemeenschappelijk hebben, namelijk een ongecontroleerde deling van de lichaamscellen. Kanker is een van de belangrijkste doodsoorzaken.

Symptomen kanker

Er bestaan meer dan 100 verschillende soorten kankers. Deze zijn uniek en hebben allemaal hun eigen symptomen. Elke kanker heeft een ander effect op het menselijk lichaam. Toch zijn er een aantal symptomen die bij elke kanker voorkomen: onvrijwillig gewichtsverlies, koorts, veranderingen van de huid en pijn.

Oorzaken kanker

Verantwoordelijk voor het ontstaan van kanker zijn mutaties of defecten in het DNA. Die mutaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo zijn bepaalde mutaties erfelijk. Andere mutaties worden veroorzaakt door ziekteverwerkers (virussen en bacteriën) .  Ten slotte zijn er nog mutaties die veroorzaakt worden door UV-straling, ioniserende straling of bepaalde chemische stoffen. Om echt kanker te krijgen moeten de mutaties voorkomen in die genen die betrokken zijn bij het reguleren en controleren van de celdeling.

Behandeling kanker

De medische studie en behandeling van kanker heet oncologie. De drie behandelingen die het meest voorkomen zijn  chirurgie, radiotherapie en chemotherapie, maar er bestaan ook behandelingen als hyperthermie en immunotherapie. Vaak wordt voor een combinatie van deze behandelingen gekozen. Als genezing niet meer mogelijk is, wordt vaak gekozen voor palliatieve zorg, waarbij het lijden zoveel mogelijk verzacht wordt.

Soorten kanker

Zoals al eerder vermeld, bestaan er meer dan 100 verschillende soorten kanker, die elk hun eigen kenmerken hebben. Kankers die veel voorkomen zijn onder meer prostaatkanker, borstkanker, longkanker, darmkanker, baarmoederhalskanker, huidkanker, blaaskanker en eierstokkanker.

Voorkomen

Er zijn verschillende risicofactoren die de ontwikkeling van kanker kunnen beïnvloeden. Als je deze zaken dus zoveel mogelijk probeert te vermijden, wordt het risico op kanker al een stuk kleiner. Zo is het onder meer belangrijk niet te roken, voldoende te sporten, blootstelling aan schadelijke stoffen (bijvoorbeeld asbest) te vermijden, veilig te vrijen, een gezond dieet te volgen en je huid niet te veel bloot te stellen aan de zon.