Symptomen van COPD of rokerslong

COPD wordt vaak pas herkend als de ziekte in een vergevorderd stadium zit. Sommige patiënten ontwikkelen slechts één symptoom terwijl andere last krijgen van meerdere symptomen. Toch beseffen niet alle COPD-patiënten dat ze aan deze obstructieve longziekte lijden. Vaak worden de symptomen, zoals hoesten en fluimen, als normaal beschouwd na jarenlang roken of zijn er simpelweg geen herkenbare symptomen. Hierdoor blijven rokers gewoon verder roken en ergere symptomen ontwikkelen.

Eens de symptomen optreden, gebeurt het immers vaak dat deze erger worden na verloop van tijd. Verder krijgen COPD-patiënten vaak last van exacerbaties. Dit zijn opflakkeringen van de ziekte waarbij een of meerdere symptomen aanzienlijk verergeren. Deze exacerbaties kunnen gepaard gaan met longinsufficiëntie waarbij een ziekenhuisopname noodzakelijk is. In sommige gevallen heeft de patiënt zelfs nood aan kunstmatige beademing.

COPD kan zich uiten in volgende symptomen:

  • Kortademigheid in het begin van de ziekte kan je last krijgen van kortademigheid als je een zware fysieke activiteit uitvoert. Later in het ziekteproces kunnen ook normale fysieke activiteiten leiden tot kortademigheid. In het begin kan je in moeilijkheden raken bij het trappen lopen, maar eens de ziekte vergevorderd is kan zelfs naar de brievenbus wandelen een hele opgave zijn.
  • Piepende ademhaling
  • Beklemmend gevoel op de borst
  • Chronische hoest

Sommige patiënten hebben hier enkel ’s morgens last van, andere de hele dag.
  • Fluimen

COPD is echter een verzamelnaam voor verscheidene longaandoeningen die herkenbaar zijn aan symptomen eigen aan de ziekte. Chronische bronchitis is er één van. Chronische bronchitis komt voornamelijk voor bij rokers en is in de eerste plaats herkenbaar aan een zware hoest. Indien je als oker de sigaret kan afzweren, is het mogelijk dat de hoest na enkele weken of zelfs dagen verdwijnt. Rokers die hun ongezonde gewoonte niet kunnen opgeven hebben dan weer de kans om longemfyseem te ontwikkelen. Naast een zware hoest kunnen zich volgende symptomen voordoen:
 
  • De nood om je keel ’s morgens zuiver te maken
  • Gelig sputum dat opkomt bij het hoesten
  • Kortademigheid tijdens het latere ziektestadium
  • Frequente infecties van de luchtwegen
  • Piepende ademhaling

Chronische bronchitis kan gepaard gaan met astma. In dat geval spreekt men van chronische astmatische bronchitis. Dit kan zich voordoen wanneer ontstoken en geïnfecteerde afscheidingen de gladde spieren in de luchtwegen irriteren. Hierdoor is het mogelijk dat je een piepend geluid maakt bij het ademhalen.