Oorzaak van COPD

Bij COPD is er een obstructie in de luchtwegen die een normale ademhaling verhindert. Roken is hier de voornaamste oorzaak van. Hoe kan roken dit nu precies veroorzaken? Om hier een antwoord op te geven gaan we eerst na hoe de longen werken.

De werking van de longen

Als je lucht inademt gaat deze via je luchtpijp naar twee grote buizen in de longen. In je longen vertakken deze twee buizen zich in vele kleinere buisjes die uitmonden in luchtzakjes. Deze luchtzakjes bestaan uit een zeer dunne wand vol bloedvaatjes. De lucht die je inademt gaat door deze dunne wand en belandt zo in de bloedbaan. Terwijl dit proces plaats vindt, filteren de longblaasjes koolstofdioxide uit het lichaam en worden deze gassen uitgeademd via de luchtwegen. Indien de longblaasjes beschadigd zijn of de luchtwegen vernauwd zijn is dit proces niet zo vanzelfsprekend.

Wat houdt COPD nu eigenlijk in?

COPD of constructie van de luchtwegen kan chronische bronchitis en/of longemfyseem inhouden.

Longemfyseem

Longemfyseem is een aandoening waarbij de dunne wand van de longblaasjes ontsteekt, waardoor de natuurlijke elasticiteit van de longblaasjes vernietigd wordt. Hierdoor storten de longblaasjes gedeeltelijk in tijdens elke uitademing, waardoor er lucht komt vast te zitten in de blaasjes.

Chronische bronchitis

Chronische bronchitis is dan weer een aandoening waarbij de luchtwegen ontstoken en vernauwd raken. Hierdoor worden er meer slijmen geproduceerd en moet de patiënt voortdurend hoesten. Dit leidt tot verdere vernauwing van de luchtwegen.

Wat veroorzaakt nu eigenlijk COPD?

Rokers die reeds jaren afhankelijk zijn van sigaren, sigaretten of een pijp krijgen vaak te maken met COPD. 90% van alle COPD-patiënten zijn rokers of hebben gerookt. Dit maakt tabaksrook de grootste boosdoener in de veroorzaking van COPD. Toch hoef je niet perse een roker te zijn om COPD te ontwikkelen. Passief roken, luchtvervuiling en chemische dampen kunnen eveneens voldoende zijn om een obstructie in de luchtwegen te doen ontstaan. Zo leden veel mijnwerkers in het Belgische mijnverleden aan COPD. Toch zijn er nog twee, minder vanzelfsprekende, oorzaken van COPD: gastro-oesofageale reflux en alfa-1-antitrypsine. Gastro-oesofageale reflux treedt op wanneer maagzuur opstoot en in de slokdarm terecht komt. Alfa-1-antitrypsine is dan weer een genetische aandoening die ervoor zorgt dat het proteïneniveau in het lichaam zeer laag is.