Symptomen migraine

Het meest gekende symptoom van migraine is natuurlijk hoofdpijn. Maar er zijn nog een aantal symptomen of kenmerken die met migraine samenhangen en van patiënt tot patiënt kunnen verschillen. Men kan zelfs pas over migraine spreken als er sprake is van bijkomende symptomen. Een migraineaanval duurt doorgaans tussen 4 tot 72 uur. In de meeste gevallen is het na een dag al voorbij.

Aanvallen van kloppende hoofdpijn

Migraine manifesteert zich door herhaalde aanvallen van matige tot hevige, kloppende hoofdpijn die erg plots ontstaat en zich aan een of twee zijden van het hoofd manifesteert. Die hoofdpijn wordt erger bij bewegingen en lichamelijke activiteit.

Misselijkheid en braken

Braken kan een symptoom zijn dat je hoofdpijn bijna over is, of dat hij net begint. Bij ernstige gevallen kan het zelfs tot uitdroging leiden. Zorg ervoor dat je voldoende water drinkt als je moet braken.

Overgevoeligheid voor licht, geluid en geur

Veel patiënten zijn tijdens de aanval overgevoelig voor zintuiglijke prikkels, zoals sterk licht, harde geluiden en indringende geuren.

Aura

Migraine kunnen we opdelen in twee verschillende soorten: migraine met en migraine zonder aura. Bij ongeveer 15 tot 25% van patiënten wordt de migraine voorafgegaan door een aura. Dat is een symptoom dat zich uit in de vorm van visuele storingen (flitsen, bewegende beelden, schitteringen), een verminderde kracht aan een kant van het lichaam, een dof gevoel in het gezicht, de tong of de ledematen, vermoeidheid of spraakmoeilijkheden. Een aura duurt maximaal 60 minuten, daarna ontstaat de hoofdpijn.