Kinderen en migraine

Ook kinderen kunnen last hebben van migraine. De meeste kinderen die last krijgen van migraine hebben ook iemand in de familie die migraine heeft. Migraine al op erg jonge leeftijd optreden. Er zijn zelfs kinderen van amper twee die al migraine hebben.

Symptomen migraine bij kinderen

De symptomen komen grotendeels overeen met die van migraine bij volwassenen. Net als volwassenen kunnen kinderen net voor een migraineaanval last krijgen van een aura. Kinderen kunnen ook vlak voor een aanval last krijgen van het Alice in Wonderland-syndroom. Dan krijgen ze het gevoel dat ze steeds kleiner worden. 

Ongeveer 4% van de kinderen heeft last van abdominale migraine, waarbij ze ernstige buikpijn krijgen. Die pijn gaat gepaard met misselijkheid, braken, bleekheid en een verlies van eetlust.

Een andere symptoom dat minder vaak voorkomt is het syndroom van cyclisch braken. Kinderen moeten dan erg veel braken, zoveel dat er een risico op uitdroging bestaat. De symptomen beginnen meestal tussen de leeftijd van twee en zes jaar.

Behandeling migraine bij kinderen

Het is belangrijk dat kinderen met migraine de juiste diagnose krijgen. Dat gebeurt vaak niet, ook al omdat kinderen vaak niet in staat zijn de symptomen duidelijk te benoemen. Kinderen die nog niet goed kunnen praten en migraine krijgen, zijn vaak misselijk, moeten overgeven en grijpen vaak naar hun hoofdje.

Na de diagnose migraine kan de dokter een specifieke behandeling voorschrijven om de aanvallen minder lang te laten duren of minder pijnlijk te maken. Als de uitlokkende factoren van de migraine gekend zijn, kan je je kind leren deze zoveel mogelijk onder controle te houden.