Symptomen astma

De klachten of symptomen die bij astma optreden verschillen van persoon tot persoon. Bij de ene patiënt zijn ze mild tot gematigd, bij de andere zwaar tot zelfs levensbedreigend. Aanvallen kunnen slecht occasioneel of heel frequent voorkomen. Met de juiste behandeling kunnen de juiste symptomen of kenmerken onderdrukt worden.

Astmaklachten of symptomen bestaan onder meer uit: