Risicofactoren astma

Astma komt vaak voor, maar sommige mensen lopen meer risico de aandoening te krijgen dan anderen. Zo onder meer:

Een familiegeschiedenis van astma

Als een van de beide ouders astma heeft of allergisch is, maakt hun kind 50% kans om er ook aanleg voor te hebben. Wanneer beide ouders astmatisch of allergisch zijn, wordt dat zelfs 70%.

Roken tijdens de zwangerschap

Als de moeder rookt tijdens de zwangerschap, wordt de kans groter dat het kind astma krijgt.

Overgewicht

Mensen met overgewicht lopen veel meer risico op astma dan mensen zonder overgewicht.

Laag geboortegewicht

Een laag geboortegewicht vergroot het risico dat je op latere leeftijd astma ontwikkelt.

Blootstelling aan sigarettenrook

Zelf roken of veel in contact komen met sigarettenrook van anderen vergroot het risico op astma aanzienlijk. Daarom is het belangrijk dat je als ouder niet binnenshuis rookt.

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van astma. Zo zal het risico op astma groter worden als je veel in contact komt met allergenen of woont in een stedelijk gebied met veel luchtvervuiling.

Blootstelling aan chemicaliën

Als je vaak blootgesteld wordt aan bepaalde chemicaliën of andere irriterende stoffen, bijvoorbeeld omwille van je werk, kun je ‘beroepsastma’ ontwikkelen. In dat geval zul je contact met de astma veroorzakende stoffen moeten vermijden, wat in veel gevallen betekent dat je je werk niet meer kunt uitoefenen.