Kosten en terugbetaling van IVF

VF staat voor in-vitrofertilisatie en wordt wel eens reageerbuisbevruchting genoemd. ‘In vitro’ wordt letterlijk vertaald als ‘in een glaasje’, wat verwijst naar de reageerbuis. Het is een voortplantingstechniek waarbij één of meerdere eicellen buiten het lichaam worden bevrucht met zaadcellen, waarna de ontstane embryo's in de baarmoeder teruggeplaatst worden.

Wie?

Wanneer na 3 tot 6 inseminatiepogingen nog steeds geen succes bereikt is, schakelt men meestal over op IVF. Ook mannen en vrouwen die kampen met vruchtbaarheidsproblemen, zijn vaak genoodzaakt beroep te doen op IVF. 

De slaagkansen van IVF zijn relatief hoog. Vrouwen jonger dan 36 hebben per behandeling ongeveer 30% kans om zwanger te worden. Toch is succes onmogelijk op voorhand te voorspellen. En dan nog, weet men niet na hoeveel pogingen dit zal zijn. Hierdoor is de prijs moeilijk op voorhand te bepalen en kan deze snel relatief hoog oplopen.

Prijs en terugbetaling

De laboratoriumkosten worden in België tot een leeftijd van 42 ten belope van forfaitair 1182€ door de mutualiteit terugbetaald, met een maximum van zes behandelingen. Bij ICSI (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie) zijn deze kosten omwille van een aantal extra stappen iets hoger. Het verschil is echter dankzij tussenkomst van de mutualiteit niet voelbaar. Naast laboratoriumkosten moeten er ook medicatiekosten worden betaald. Deze worden geheel terugbetaald, eveneens bij vrouwen tot 42 jaar, voor maximaal 6 pogingen.