Hoeveel kost IVF?

Heel wat koppels hebben te kampen met vruchtbaarheidsproblemen. IVF biedt hier op een oplossing op. IVF staat voor in-vitrofertilisatie en wordt wel eens reageerbuisbevruchting genoemd. Het is een voortplantingstechniek waarbij één of meerdere eicellen buiten het lichaam worden bevrucht met zaadcellen, waarna de embryo's die zo ontstaan teruggeplaatst worden in de baarmoeder. Er is sprake van zwangerschap indien een embryo erin geslaagd is zich te nestelen in de baarmoederwand. 

Wat is het prijskaartje?

Het is onmogelijk te voorspellen of een vruchtbaarheidsbehandeling succesvol zal zijn of niet. Indien dit wel het geval is, dan nog weet men niet na hoeveel pogingen dit zal zijn. Daardoor is de prijs moeilijk op voorhand te bepalen en kan deze snel zeer hoog oplopen. In 2003 werd echter de terugbetaling van laboratoriumkosten voor een IVF-behandeling geïntroduceerd (met een maximum van 6 pogingen en onder bepaalde voorwaarden), wat een hele stap vooruit betekende. Een behandeling zonder tussenkomst van de mutualiteit kan rond de 5500 euro per poging kosten.

Als je weet dat je per IVF-behandeling ongeveer 25% kans hebt op een baby, is het niet moeilijk te beseffen dat de totale prijs vaak zeer hoog kan oplopen. 

Indicatieve prijzen

De opleg voor voorbereidende onderzoeken bedraagt gemiddeld tussen de 700 en de 800 euro. De IVF-poging zelf kost een patiënt gemiddeld 300 euro. Voor het gebruik van donorsperma moet je 167 euro per poging rekenen. Voor een behandeling met eicelreceptie wordt een bijkomende 750 euro aangerekend. Voor embryoreceptie wordt een bijkomende 525 euro aangerekend.