Complicaties na het trekken van de wijsheidstanden

Zoals bij elke heelkundige ingreep, bestaat de mogelijkheid dat er complicaties ontstaan. Gelukkig zijn deze bij het verwijderen van wijsheidstanden vrij beperkt en zeldzaam.

Meest voorkomende complicaties

De meest voorkomende complicatie (die eigenlijk geen complicatie, maar een normaal gevolg is), is een zwelling van de kaken. Deze wordt makkelijk verholpen door er wat ijs tegen te houden.

Doordat er tijdens de operatie weefsels worden opengemaakt, bestaat de kans op infecties. Dit wordt best zo snel mogelijk aan de behandelende arts gemeld, zodat deze de gepaste geneesmiddelen kan voorschrijven.

Soms belemmeren bepaalde dingen de vorming van een bloedklonter in de extractiewonde, waardoor de genezing veel trager gebeurt. Voorbeelden zijn roken, overmatig gebruik van alcohol, voedselrestjes die blijven steken in de wonde, enz. Dit gaat meestal gepaard met veel pijn (vooral ’s nachts), doordat het kaakbeen helemaal open ligt. Opvallend is dat in dit geval een aantal normale symptomen van de genezing ontbreken. Zo zal de wang vaak niet gezwollen zijn en is de koorts afwezig. Toch zal de patiënt zich vaak veel slechter voelen dan wanneer alles normaal verloopt. De pijn veroorzaakt door de openliggende wonde is namelijk veel sterker dan de normale genezingspijn.

Zeldzame complicaties

Ongevoeligheid in de onderlip en de halve kin kan eveneens optreden na de operatie. De wortels van de kies kunnen namelijk tegen een zenuw aan liggen. Wanneer de tand dan getrokken wordt, valt het gevoel rond deze zenuw tijdelijk weg. Hinderlijker is als dit eveneens het geval is in de tong. Dit komt voor wanneer de zenuw bij de verdoving is aangeprikt. Gelukkig komt deze complicatie zeer weinig voor en lost ze zich meestal vanzelf op.

In uiterst zeldzame gevallen leidt de operatie tot kaakfracturen. Dit is het geval wanneer het bot zeer dun is of wanneer de wijsheidstanden diep ingesloten zitten. Een radiografie zal aangeven waar precies de fractuur zich bevindt, zodat de arts deze op gepaste wijze kan behandelen.

Geen reden tot paniek

Deze complicaties zijn allen zeer zeldzaam en indien er toch één optreedt, is de behandelende arts er goed op voorbereid. Pijn en zwellingen zijn bijna steeds onvermijdelijk, maar zoals iedereen weet is dat bij de meeste operaties het geval.