Complicaties bij een hysterectomie

Zoals bij elke operatie kan een hysterectomie (het weghalen van de baarmoeder) enkele complicaties met zich meebrengen. Ze worden hieronder opgenoemd.

Risico’s door de anesthesie

Het is uitzonderlijk dat de anesthesie risico’s met zich meebrengt, maar toch moet er rekening mee gehouden worden dat de patiënt er een allergische reactie op kan geven. Een andere mogelijke complicatie bij anesthesie is zenuwschade, die tot de dood kan leiden. Als je fit en gezond bent zal dit niet gauw gebeuren.

Bloedingen

Het wegnemen van de baarmoeder houdt een klein risico in op hevige bloedingen. Dit wordt behandeld door middel van een bloedtransfusie.

Schade aan de blaas en ingewanden

Bij een hysterectomie is er een zeer kleine kans op schade aan de blaas en ingewanden. Dit komt echter zeer weinig voor. Problemen die deze schade met zich mee kan brengen zijn een infectie, incontinentie, en het gevoel dat je vaak moet urineren. Dit kan tijdens de operatie zelf verholpen worden, of er kan een tijdelijke katheder of stoma geplaatst worden die de lichamelijke afscheidingen afdrijft.

Infectie

Zoals bij elke operatie is er infectiegevaar bij een hysterectomie. De infectie kan zich plaatsen op het urinegebied, de borst, of vaginaal. Vaak zijn infecties niet ernstig, en kunnen ze snel verholpen worden aan de hand van antibiotica.

Trombose

Een trombose is een bloedklonter in de ader. Dit zorgt voor een slechte circulatie van het bloed en zuurstof doorheen de anderen. Een trombose ontstaat sneller bij immobiliteit na de operatie. Daarom is het aangewezen zo snel mogelijk te bewegen, om de vorming van bloedklonters tegen te gaan. Een bloedverdunnend middel kan preventief toegediend worden om dit risico te doen dalen.

Vaginale problemen

Bij een vaginale hysterectomie, waarbij de baarmoeder weggehaald wordt door een snee boven de vagina, kunnen vaginale problemen optreden. Dit houdt in dat de wonden traag genezen, waardoor ongemakken ontstaan.

Problemen met de eierstokken

Als eierstokken achtergehouden worden, kan dit problemen vormen binnen de 5 jaar. Dit komt doordat de bloedtoevoer van de eierstokken in contact staat met de baarmoeder. Als de baarmoeder weggehaald wordt, zorgt dit uiteraard voor problemen.

Vroege menopauze

Zodra de eierstokken weggehaald worden krijgt de vrouw symptomen van de menopauze. Die kunnen warmteaanvallen, zweten, slecht slapen en hartkloppingen inhouden. Als de eierstokken weggehaald worden, worden er immers geen eicellen meer geproduceerd, en komt men automatisch in de menopauze terecht.

De menopauze kan een stijging van het risico op osteoporose (broze botten) inhouden, doordat de aanwezigheid van oestrogeen in het vrouwenlichaam daalt. Daarom kan het aangewezen zijn oestrogeen via medicatie in te nemen.