Behandeling van glaucoom

Glaucoom is niet definitief te genezen. Eens je glaucoom hebt, moet je voor de rest van je leven op controle gaan bij de oogarts. De behandelingen stabiliseren het ziekteproces door de oogdruk te verlagen. Zo wordt verder verlies van gezichtsvermogen tegengehouden, maar genezen doet die oogdrukverlaging niet. Niets garandeert dat je na verloop van tijd geen andere of bijkomende behandeling nodig hebt om blindheid te voorkomen.

Dit zijn enkele middelen die de oogdruk kunnen verlagen:

Oogdruppels

Er bestaat een uitgebreid arsenaal oogdruppels. De oogarts beoordeelt op basis van verschillende factoren (zoals hoogte van de oogdruk en gezondheidstoestand) welke oogdruppel voor jou de meest geschikte is. Je moet elke dag de druppels in je ogen doen zonder onderbreking. Je druppelt best altijd rond hetzelfde tijdstip van de dag, en om het nooit te vergeten koppel je dit best aan een bepaalde activiteit, zoals het ochtendtoilet, of na het avondeten. 

Laserbehandeling          

De laser maakt microscopisch kleine gaatjes in de afvoerkanaaltjes, zodat het inwendige oogvocht beter weg kan. Dit kan ter vervanging van oogdruppels, of als bijkomende behandeling wanneer oogdruppels onvoldoende resultaat geven. In dat laatste geval moet je de oogdruppels na de behandeling steeds verder gebruiken.

De behandeling is zelden pijnlijk. Het oog kan nadien licht geïrriteerd zijn en het is verstandig om op de dag van de laserbehandeling rustig aan te doen. De oogdruk moet kort na de laserbehandeling worden gecontroleerd omdat hij in deze periode tijdelijk kan oplopen. Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is pas na enkele weken vast te stellen.

Het effect van een laserbehandeling houdt zelden langer dan 3 jaren aan.

Operatie

Wanneer oogdruppels of laserbehandeling onvoldoende resultaat geven, kan een operatie soelaas bieden. Er wordt een opening in de oogbal gemaakt waarlangs het teveel aan oogvocht kan ontsnappen naar de bloedbaan. Zoals iedere operatie kan ook de glaucoommicrochirurgie tot complicaties leiden. Bij het stellen van de indicatie voor een operatie wordt hiermee rekening gehouden. Bij het ongecompliceerde primair open kamerhoek glaucoom is de kans dat de operatie slaagt ongeveer 75%, met extra medicijnen zelfs 90%. Er zijn echter andere vormen van glaucoom waarbij het succespercentage niet zo hoog ligt. Vooral bij jongere patiënten kan het moeilijk zijn om de opening open te houden, omdat deze een sterkere neiging tot littekenvorming hebben.