Glaucoom

Glaucoom, ook wel groene staar genoemd, is een oogaandoening die gepaard gaat met een verhoogde druk in het oog, waardoor de oogzenuw beschadigd wordt.

De oogzenuw is het gedeelte van het oog dat de visuele signalen doorstuurt naar de hersenen.

Schade aan de oogzenuw veroorzaakt uitval van kleine gedeelten van het gezichtsveld met vlekken die steeds waziger en donkerder worden als gevolg.

Soorten glaucoom

Naast open hoek glaucoom, de chronische variant, bestaat er ook een acute vorm, het gesloten hoek glaucoom. Gesloten hoek glaucoom gaat gepaard met een plotse oogdrukstijging, veel pijn, een rood oog en een algemene misselijkheid. Deze vorm moet snel behandeld worden.

Er bestaat ook nog secundair glaucoom, waarbij de oogdrukstijging het gevolg is van een locale of algemene aandoening of van het gebruik van medicatie zoals cortisone.

Glaucoom is meestal een probleem van beide ogen, hoewel het proces in het ene oog sneller kan evolueren dan in het andere. Glaucoom is een aantasting van het oog alleen en vormt geen gevaar voor de rest van het lichaam, er is ook geen rechtstreeks verband met de bloeddruk.

Diagnose

Glaucoom is meestal een trage sluimerende ziekte die in de beginfase geen enkele hinder geeft. Indien glaucoom onbehandeld blijft, veroorzaakt het een pijnloos progressief gezichtsverlies. Enkel een grondig oogonderzoek door een oogarts kan glaucoom vroegtijdig opsporen. Een meting van de oogdruk wordt systematisch uitgevoerd bij elke patiënt boven de 40 jaar. Door oogfundusonderzoek controleert de oogarts de binnenzijde van het oog om de toestand van de oogzenuw na te gaan. Door vroegtijdig onderzoek kan glaucoom ontdekt worden vooraleer er klachten zijn, met name in het stadium dat de oogdruk wel verhoogd is, maar het gezichtsvermogen nog niet aangetast is.

Risicopersonen

Glaucoom komt het meest voor bij mensen boven de 40 jaar, maar kan uitzonderlijk ook voorkomen bij jonge mensen en zelfs bij zuigelingen.Boven de 40 jaar komt de aandoening voor bij 2% van de bevolking, boven de 70 jaar bij 5% en boven de 80 jaar is dat 10%. Het risico op glaucoom is duidelijk groter indien er iemand in de familie glaucoom heeft.Voor alle personen met een verhoogd risico op glaucoom is een jaarlijks oogonderzoek aangeraden.
Lees meer over: glaucoom , groene staar , oog , oogaandoening