Risicofactoren van glaucoom

Er zijn een aantal risicofactoren die de kans op glaucoom kunnen vergroten. Deze gelden voor zowel chronisch- als acuut glaucoom.

Dit zijn enkele factoren die de kans op glaucoom kunnen verhogen:

  • Een hoge bloeddruk
  • Glaucoom in de familie
  • Sterke bijziendheid of verziendheid
  • Een leeftijd van 40 jaar en ouder (nog hoger risico bij 70-plussers)
  • Het gebruik van corticosteroïden
  • Cardiovasculaire aandoeningen
  • Hart- en vaatziekten
  • Diabetes
  • Migraine
  • Sommige geneesmiddelen
Als je één of verschillende van deze factoren op jou van toepassing is, wordt het aangeraden om regelmatig op controle te gaan bij de oogarts.De risicofactoren kunnen in drie groepen verdeeld worden.

1. Oogheelkundige factoren

De oogdruk is de belangrijkste risicofactor. Hoe hoger de oogdruk, hoe groter de kans op glaucoom. Sterke bijziendheid blijkt de kans op primair openkamerhoekglaucoom te verhogen terwijl sterke verziendheid de kans op geslotenkamerhoekglaucoom verhoogt. Sommige oogheelkundige aandoeningen of kenmerken verhogen de kans op glaucoom. Deze zijn in het algemeen alleen op te sporen door een oogarts.

2. Demografische factoren

Het is bekend dat wanneer glaucoom in de familie voorkomt de kans voor een direct familielid om ook glaucoom te krijgen groter is. Het is dan ook van het grootste belang patiënten hiervan op de hoogte te brengen zodat familieleden geïnformeerd kunnen worden. Bij mensen van een donker ras komt glaucoom vaker voor. Ook leert de ervaring dat dit vaak moeilijk behandelbare glaucoom is. Leeftijd is ook een risicofactor. Met het stijgen van de leeftijd stijgt ook de kans op glaucoom.

3. Algemeen lichamelijke factoren

Er zijn aanwijzingen dat patiënten met bloedvatproblemen elders in het lichaam een grotere kans hebben op glaucoom. Dit lijkt vooral te gelden voor het normaledrukglaucoom. Hierbij moet gedacht worden aan een te hoge bloeddruk of juist aan een te lage bloeddruk, suikerziekte en aan een hartinfarct of hersenbloeding in het verleden. Indien een van deze (of vergelijkbare) factoren aanwezig is, dan lijkt de kans op glaucoom, ook bij een normale oogdruk, groter. Indien deze factoren heel uitgesproken aanwezig zijn, dan kan de oogarts hiermee rekening houden bij de behandeling van het glaucoom.
Lees meer over: bloeddruk , glaucoom , groene staar , oogarts , oogdruk