Ziekenhuisbacterie of MRSA voorkomen

De Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) is een bacterie die overal kan voorkomen, maar vooral te vinden is op plaatsen waar antibiotica aanwezig zijn. Doordat dit logischerwijs het geval is in zorginstellingen, wordt dit beestje in de volksmond wel eens de ‘ziekenhuisbacterie’ genoemd. Ondanks het feit dat ze uiterst besmettelijk is, zijn strenge hygiënische maatregelen de enige manier om verspreiding ervan te voorkomen. Gelukkig zijn deze in deze streken vrij streng, zodat het aantal slachtoffers in België en Nederland beperkt is.

Personeel

Het personeel van een ziekenhuis komt elke dag in aanraking met mensen die potentieel besmet kunnen zijn of worden met de ziekenhuisbacterie. Zij dragen dus een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat verspreiding niet mogelijk is. Enkele voorzorgsmaatregelen zijn:

  • steeds handen wassen vooraleer met de verzorging van een patiënt te beginnen
  • handschoenen dragen wanneer er contact is met een open wonde (bijvoorbeeld tijdens een operatie)
  • de vloer en het sanitair voldoende ontsmetten en reinigen

Patiënten

Naast het personeel, kunnen ook patiënten bepaalde voorzorgsmaatregelen treffen om de kans op besmetting zo veel mogelijk in te perken. Zo is het belangrijk voldoende de handen te wassen wanneer ze in aanraking zijn gekomen met vreemde objecten, steeds je eigen scheermes bij te hebben en ervoor te zorgen dat je lakens vaak genoeg ververst worden (indien het verblijf langdurig is).

Bezoekers

Wat geldt voor het personeel en de patiënten, geldt ook voor de bezoekers. Zij zijn verondersteld hygiënisch te zijn wanneer ze het ziekenhuis betreden. Wanneer bezoekers een patiënt bezoeken die besmet is met de ziekenhuisbacterie, doen ze er best aan een maskertje te dragen, niet op het bed te zitten en zo weinig mogelijk lichamelijke aanraking te hebben. Wanneer ze vertrekken, is het belangrijk de handen te wassen.