Oorzaken van ziekenhuisbacterie of MRSA

De Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) kost jaarlijks wereldwijd duizenden mensen het leven. Doordat deze voornamelijk voorkomt in zorginstellingen waar er antibiotica aanwezig zijn, heeft deze boosdoener de bijnaam ‘ziekenhuisbacterie’ gekregen. Ondanks het grote gevaar, leidt besmetting niet zonder meer tot dood. En evenmin leidt blootstelling eraan tot besmetting. Het is namelijk zo dat enkel mensen met een bijzonder slechte weerstand besmet worden met MRSA.

Zorginstellingen

Los van het feit dat besmetting buiten zorginstellingen perfect mogelijk blijft, is dit toch de plaats bij uitstek om in besmet te worden met de ziekenhuisbacterie. Hier zijn verschillende redenen voor:

  • er is vaak een opening in het lichaam waarlangs de bacterie kan binnendringen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij operaties.
  • ziekenhuispatiënten zijn over het algemeen wat ouder, zieker en verzwakt, waardoor ze kwetsbaarder zijn.
  • er zijn zeer veel mensen in deze staat aanwezig, met het personeel als tussendraad. De bacterie kan zich op deze manier makkelijk verspreiden.

Verspreiding

Contact met de huid van iemand die besmet is met MRSA is reeds voldoende om besmet te worden. Daarnaast is verspreiding eveneens mogelijk via handdoeken, lakens, kleren,… Kortom, alle voorwerpen die met de besmette patiënt in aanraking zijn gekomen. MRSA kan zeer lang overleven, waardoor constante ontsmetting bijzonder belangrijk is.