Waar moet je op letten bij het aanleggen van een fundering?

Een fundering vangt het gewicht van je huis op. Het is dan ook belangrijk om een goede keuze te maken tussen verschillende types van funderingen en om te verzekeren dat de aanleg juist verloopt. Een ongeschikte of slecht aangelegde fundering kan vervelende gevolgen hebben. Vermijd dus problemen zoals grondverzakkingen door je goed te informeren over de verschillende types van funderingen en laat de werken uitvoeren door een degelijk bedrijf.

Kies de juiste fundering

De keuze van een geschikte fundering is afhankelijk van de kenmerken van je woning en de aard van de bodem van je bouwgrond.

Fundering op staal

Bij een fundering op staal graaft men gleuven in de grond op de plaatsen waar later de muren van je huis zullen staan. Vervolgens stort men beton in deze gleuven. Deze methode is geschikt voor percelen waar de grond een relatief grote draagkracht bezit.

Let erop dat de betonstroken worden gestort op een voldoende grote diepte in de gleuven. Men raadt een diepte van zo’n 80 centimeter aan om het beton te beschermen tegen vriestemperaturen.

Algemene funderingsplaat

Bij de aanleg van een algemene funderingsplaat bedekt men het grondoppervlak rechtstreeks met een vloerplaat van gewapend beton. Deze methode past men vaak toe op percelen waar de grond over onvoldoende draagkracht beschikt voor een fundering op staal.

Als je een algemene funderingsplaat wil aanleggen, moet je zeker weten dat de draagkracht van de grond over de gehele oppervlakte van de plaat gelijk is. Als dit niet het geval is, kan je woning geleidelijk scheef zakken.

Let er ook op dat men bij de buitenmuren een vorstrand aanlegt van zo’n 80 centimeter diep. Dit voorkomt dat bevroren grondwater de plaat omhoog stuwt bij vriestemperaturen.

Paal- of puttenfundering

Men past een paal-of puttenfundering toe op gronden waar geen alternatief mogelijk is vanwege de geringe draagkracht van de bodem, zoals drassige moerasgronden. Bij een paalfundering maakt men een constructie van betonnen palen in de grond, waarop men vervolgens een raster van balken in gewapend beton aanlegt. Puttenfunderingen bestaan uit putten in de grond die men opvult met beton.

Paal-en puttenfunderingen zijn gewoonlijk uitstekend van kwaliteit, maar onthoud dat de prijs hoog kan oplopen.

Houd de uitvoer van de werken in de gaten

Laat de uitvoer van de werken over aan een degelijk bedrijf, maar let zelf ook op dat de werken op de juiste manier verlopen.

Enkele aandachtspunten waarover je goed geïnformeerd moet zijn:

  • De stortingstermijn moet precies goed zijn. Men mag het beton niet te vroeg storten, maar mag dit ook niet te lang uitstellen.
  • Het beton moet steeds in het midden van de voorziene ruimte gestort worden.
  • Respecteer de maximale valhoogte. Meestal stelt men de grens op een hoogte van één meter.
  • Men moet het beton trillen na elke nieuwe laag om luchtbellen in het beton te vermijden. Let op dat men bij deze taak de wapening en de bekisting niet beschadigt. De trilnaad moet wel steeds tot een klein stukje in de vorige laag reiken. Let ook op de juiste duur van de trilling.