Funderingen

Funderingen geven steun aan een gebouw en bestaan in verschillende types. De keuze voor de meest geschikte soort fundering is belangrijk om problemen te vermijden. Deze keuze hangt af van de aard van de bouwgrond en het gebouw. Laat je steeds informeren door een specialist bij deze beslissing.

Wat is een fundering?

Een fundering is een constructie die het gewicht van een gebouw opvangt, gewoonlijk in beton. Men kan een keuze maken uit verschillende soorten funderingen, afhankelijk van de aard van het gebouw en de samenstelling van de bodem. Een ondoordachte keuze kan vervelende gevolgen hebben: ongeschikte funderingen kunnen leiden tot uiteenlopende problemen, waarvan de grondverzakking een bekend voorbeeld is.

Een geschikte fundering kiezen

Fundering op staal

In sommige gevallen is de draagkracht van de grond van het perceel relatief groot, waardoor een fundering op staal volstaat. Bij deze methode graaft men gleuven in de grond op de plaatsen waar later de muren zullen staan en stort men hier beton in. Gewoonlijk legt men deze betonstroken aan op een diepte van ongeveer 80 centimeter, waar vriestemperaturen geen schade kunnen aanrichten aan het materiaal. Op basis van de resultaten van een bodemonderzoek kiest men voor stortbeton of gewapend beton om de gleuven op te vullen.

Tegenwoordig past men de fundering op staal minder vaak toe dan vroeger, om de eenvoudige reden dat het aantal bouwgronden met een bodem met een relatief grote draagkracht afneemt. Bovendien is deze methode niet altijd geschikt, zoals bijvoorbeeld in het geval van gebouwen met een vloer die zowel druk- als trekkrachten uitoefent op de funderingen. In deze situatie kiest men voor een gewapende fundering, waarbij het risico op scheuringen kleiner is.

Algemene funderingsplaat

Bij de meeste bouwgronden volstaat de draagkracht niet om te kunnen opteren voor fundering op staal. In dergelijke gevallen kiest men vaak voor de methode van de algemene funderingsplaat. Hierbij bedekt men het grondoppervlak rechtstreeks met een vloerplaat van gewapend beton. Dit type fundering is alleen geschikt als de draagkracht van de grond over het gehele oppervlak van de vloer gelijk is, want anders zou het gebouw geleidelijk scheef kunnen zakken.

Bij deze methode zorgt men voor een vorstrand van ongeveer 80 centimeter diep bij de buitenmuren. Dit moet voorkomen dat de funderingsplaat omhoog komt bij vrieskou als gevolg van het uitzetten van het grondwater onder de plaat.

De paal- of puttenfundering

Bij sommige percelen is de grond pas vanaf een bepaalde diepte voldoende draagkrachtig. In dit geval is een paal- of puttenfundering geschikt. De paalfundering is een constructie van betonnen of houten palen die men in de grond aanlegt en waarop men vervolgens een raster van balken in gewapend beton aanbrengt. Bij een puttenfundering graaft men een put die vervolgens wordt opgevuld met beton.