Algemene funderingsplaat

De ‘algemene funderingsplaat’ of ‘zwevende vloerplaat’ is een type fundering dat bestaat uit een vloerplaat van gewapend beton die men rechtstreeks op de bouwgrond aanlegt. Deze fundering past men vaak toe op percelen waar de grond onvoldoende draagkracht bezit voor de meer gangbare ‘fundering op staal’. Als je voor een algemene funderingsplaat kiest, moet je zeker weten dat je bouwgrond voldoet aan de voorwaarden voor deze methode. Let bij de aanleg van de fundering ook goed op dat de werken op de juiste manier verlopen. Zo kan je vervelende problemen vermijden.

Hoe gaat men te werk bij de aanleg van een algemene funderingsplaat?

Bij de aanleg van een algemene funderingsplaat bedekt men het grondoppervlak rechtstreeks met een vloerplaat van gewapend beton. Een ingenieur bepaalt de geschikte breedte en samenstelling van het beton.

Je kan de algemene funderingsplaat vergelijken met een vlot dat ervoor zorgt dat je woning in zijn geheel kan bewegen bij zettingen. Op deze manier blijft de spanning in de fundering beperkt en daalt het gevaar voor barsten en scheuren.

Wanneer kies je voor de algemene funderingsplaat?

Meestal kiest men voor de algemene funderingsplaat bij bouwgronden waar de draagkracht niet volstaat voor de toepassing van een fundering op staal. De algemene funderingsplaat is ook aangewezen voor gebouwen waarvan de vloer zowel druk- als trekkrachten uitoefent op de fundering.

Men beveelt de algemene funderingsplaat vaak aan voor woningen zonder kelder. Toch is het niet onmogelijk om een kelder aan te leggen. In principe is een kelder met dezelfde afmetingen als de hele woning hiervoor het meest geschikt. Een kleinere kelder is niet uitgesloten, op voorwaarde dat de muren voldoende draagkracht bezitten.

Waar moet je op letten?

Houd steeds een aantal belangrijke aandachtspunten in gedachten als je kiest voor de algemene funderingsplaat:

  • De draagkracht van de grond moet over het gehele oppervlak van de plaat gelijk zijn. Anders zou je woning namelijk geleidelijk scheef kunnen zakken.
  • Zorg voor een vorstrand van ongeveer 80 centimeter diep bij de buitenmuren. Deze maatregel voorkomt dat bevroren grondwater de funderingsplaat omhoog stuwt bij vrieskou.
  • Laat de werken uitvoeren door een degelijk bedrijf.
  • Let op de kwaliteit van het gewapend beton dat je gebruikt. Het is bekend dat onbetrouwbare bedrijven gewapend beton aanbieden met een ondermaatse prijs-kwaliteitsverhouding.