Voorkomen van een hartaanval

Een hartaanval kan je voor een stuk proberen te voorkomen, maar niet altijd volledig. Het hangt er vanaf wat de oorzaak is van een mogelijke hartaanval. Als je een erfelijke aanleg hebt kan je daar niet veel aan doen. Wel kan je natuurlijk extra risico’s vermijden.

Men maakt een onderscheid tussen primaire en secundaire preventie. In het eerste geval heeft men nog nooit een hartaanval gehad, in het tweede geval wel.

Primaire interventie richt zich op het vermijden van een hartaanval. Men past dan vooral zijn levensstijl aan: meer bewegen, stoppen met roken, op de voeding letten, cholesterol nakijken, … Het komt er dus op neer zoveel mogelijk risicofactoren uit de weg te ruimen.

Secundaire preventie focust zich eerder op het wegnemen van de gekende risicofactoren, vaak gecombineerd met het gebruik van medicatie. Men zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat de bloeddruk verlaagd wordt, bloedstolling verminderd wordt, het bloed verdund wordt of men pakt de aderverkalking aan,….

Risico’s vermijden

Risico’s vermijden hoort zowel tot de primaire als de secundaire preventie. Wie reeds een hartinfarct had kan natuurlijk specifieker te werk gaan omdat men vaak weet welke de oorzaken waren en waar men dus in de toekomst op moet letten.

In de eerste plaats is het belangrijk aderverkalking tegen te gaan. Dit is namelijk het grootste risico voor een hartaanval. Wat kan je daar zoal voor doen? Niet roken, veel bewegen en overgewicht vermijden. Een gezonde voeding is ook een must: vet, zoet en zout vermijden, voldoende vezels, groenten en fruit eten en het verbruik van alcohol matigen.

Diabetespatiënten moeten er ook op letten dat ze hun bloedsuiker zo optimaal mogelijk instellen.

Je laat ook best regelmatig je cholesterol nakijken en probeert dit in de hand te houden.

Ten slotte is ook voldoende bewegen een goede manier om risico’s uit te sluiten.

Je kan de kans op een hartinfarct natuurlijk nooit volledig uitsluiten. Maar op deze manier kan je de grote gevaren alvast uitsluiten en de kansen minimaliseren.

Gebruik van medicatie

Het gebruik van medicatie om een hartaanval te vermijden maakt vooral deel uit van de secundaire preventie. Voor wie nog nooit een hartaanval gehad heeft, volstaat het om risico’s te vermijden.

ACE-remmers

Deze medicatie verlagen de bloeddruk en verbeteren de kracht van het hart. De kans op een nieuwe hartinfarct wordt dus kleiner.

Clopidogrel

Dit is een geneesmiddel dat de vorming van bloedklonters in verkalkte bloedvaten voorkomt.

Aspirine

Ook aspirine vermindert de kans op bloedklonters en verdunt bovendien het bloed.

Foliumzuur

Volgens een Brits onderzoek zou het gebruik van foliumzuur gedurende een half jaar een tweede hartaanval vermijden bij patiënten die reeds een hartaanval gehad hebben. Dit omdat het de bloeddruk verlaagt.

Deze medicatie kunnen de kansen op een nieuwe hartaanval verminderen. Je volgt best de adviezen van de arts die je behandelde, hij weet namelijk wat bij jou de oorzaak was van je hartaanval. Zo kan je doelgericht de risico’s aanpakken.