Oorzaken van een hartaanval

De voornaamste oorzaak van hartaanvallen is aderverkalking. Dit is het fenomeen waarbij plaque wordt opgestapeld tegen de binnenwanden van de aders over de tijd heen. Op een bepaald moment, als deze laag te dik wordt, kan hiervan een stukje plaque afbreken. Dit maakt dan een wonde in de wand van de ader. Het lichaam reageert hierop met een bloedklonter, zoals het ook andere wonden heelt. Een hartaanval doet zich dan voor wanneer deze bloedklonter zo groot wordt dat de bloedtoevoer naar het hart volledig of zo goed als volledig wordt afgesloten in de kransslagader.

Doordat de bloedtoevoer naar het hart is afgesloten zal de hartspier geen zuurstof meer krijgen. Als dit te lang duurt, kan de spier ernstig beschadigd worden of in het ergste geval zelfs afsterven. Een hartaanval is dus heel dodelijk, men moet heel erg snel ingrijpen als er zich een voordoet.

Risicofactoren

Een aantal factoren waarmee een hartaanval door het dichtslibben van de aders kan worden gerelateerd zijn: het man zijn, een erfelijke aanleg voor hart-en vaatziekten, roken, een hoge bloeddruk, een hoge cholesterol, diabetici, te weinig lichaamsbeweging, overgewicht en stress. Enkele studies toonden ook een verhoogd risico bij veelvuldig gebruik van frisdrank en grote opwinding. Dit laatste kan positief zijn, zoals supporteren voor je favoriete voetbalploeg, maar ook negatief zoals hevige woede.

Een andere mogelijke oorzaak kan een afwijking zijn in de microscopisch kleine aders. Dit komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het probleem doet zich dan voor in de erg kleine aders naar het hart. Ook hier is het probleem dat de hartcellen dan niet meer voldoende van zuurstof worden voorzien. Het hart zal beschadigd worden of de spier zal afsterven.

Een minder voorkomende oorzaak is een sterke spastische samentrekking van de kransslagader. Hierdoor wordt de bloedsomloop naar het hart onderbroken. Wat de oorzaak is van deze plotse spiertrekkingen is niet erg duidelijk, maar is vaak gerelateerd met het gebruik van bepaalde drugs, stress, emotionele moeilijkheden, extreme koude of roken.

Lees meer over: aderverkalking , hart , hartaanval , hartinfarct