Verwijdering maagballon

In de meeste gevallen dient de maagballon na zes maanden verwijderd te worden, dit om het risico op lekken of leeglopen te beperken. Als de maagballon toch gaat lekken doordat hij allang in de maag en door het maagzuur aangetast is, kan hij het lichaam op natuurlijke wijze verlaten. De maagballon kan dan in het darmkanaal blijven steken en schade veroorzaken. Het is dus belangrijk de ballon tijdig te laten verwijderen.

Het is belangrijk dat de patiënt 24 uur voor de verwijdering geen vast voedsel meer eet en helemaal nuchter is. Zo wordt het risico op verslikken beperkt.

Het verwijderen van de maagballon gebeurt in principe op precies dezelfde manier als het plaatsen ervan. Via een gastroscoop (waarmee de arts in maag en darmen kan kijken) wordt de maagballon lek geprikt. De ballon loopt dan leeg en wordt daarna verwijderd. De ingreep gebeurt onder lichte narcose.

Na het verwijderen van de maagballon kan je keel gevoeliger zijn dan na de plaatsing ervan. Het verwijderen gaat in tegen de natuurlijke slikbeweging.