Verkoudheid bij kinderen

Een verkoudheid is de meest voorkomende ziekte bij kinderen van alle leeftijden. De ziekte duurt slechts een week, maar kinderen voelen zich er wel ellendig door.

Een verkoudheid is een infectie van de bovenste luchtwegen. Meer dan 200 verschillende virussen kunnen de infectie veroorzaken, maar bij de meeste verkoudheden is het rhinovirus de verantwoordelijke. Doordat verkoudheden virale infecties zijn, hebben antibiotica geen enkel nut.

Verkoudheden bij kinderen zijn niet gevaarlijk. Doorgaans gaan ze vanzelf weg na vier tot tien dagen. Soms kan de stress, de vermoeidheid of het verkoudheidsvirus zelf een bacteriële infectie teweegbrengen in het lichaam van het kind, bijvoorbeeld in de longen, de keel, de oren of de sinussen.

Symptomen

Bij kinderen beginnen de meeste verkoudheden plots. Symptomen die veel voorkomen zijn een lopende neus, niezen, vermoeidheid en soms koorts. Ten gevolge van de postnasale drup (PND), waarbij het neusslijm of snot in de keel loopt, kan het kind last hebben van keelpijn of hoesten. Het verkoudheidsvirus kan je kinds sinussen, keel, luchtpijpen en oren aantasten. Kinderen hebben soms last van diarree en moeten soms braken.

In de vroege stadia van een verkoudheid kan je kind geïrriteerd zijn en klagen over hoofdpijn en een verstopte neus. Hoe verder de verkoudheid zich ontwikkelt, hoe dikker de  slijmafscheidingen van de sinussen kunnen worden.

Verkoudheid bij kinderen voorkomen

Leer je kinderen hoe ze hun handen fatsoenlijk moeten wassen. Een verkoudheid verspreidt zich vooral via handcontact. Leer ze dat ze hun handen moeten wassen na elk toiletbezoek, voor iedere maaltijd en nadat ze op school of thuis gespeeld hebben.

Om te voorkomen dat ook andere kinderen een verkoudheid krijgen, kan je je kinderen best aanleren dat ze hun hand voor hun mond moeten houden wanneer ze niezen en een zakdoek gebruiken wanneer ze hun neus snuiten. Leer ze ook dat ze hun handen moeten wassen wanneer ze hoesten, niezen of hun neus snuiten.

Verkoudheden bij kinderen behandelen

Verkoudheden gaan doorgaans vanzelf weg zonder speciale medische behandeling. Toch kan je een paar maatregelen treffen om de symptomen bij je kinderen te verlichten.

  • Zorg ervoor dat je kind voldoende rust krijgt.
  • Geef je kind voldoende te drinken.
  • Geef je kind paracetamol of ibuprofen om de koorts te verlagen en de pijn te verlichten. Geef kinderen die griepachtige symptomen vertonen zeker geen aspirine.  Aspirine vergroot immers het risico op het syndroom van Reye, een zeldzame aandoening die alleen maar voorkomt bij kinderen jonger dan 15 jaar. Deze aandoening kan zware lever- en hersenbeschadiging veroorzaken.
  • Geef kinderen zelf geen medicijnen op voorschrift, maar neem eerst contact op met de dokter. Denk eraan dat antibiotica geen nut hebben bij de behandeling van een verkoudheid.

Wanneer moet ik de dokter bellen?

Neem contact op met de dokter als je kind niet beter wordt nadat het al een paar dagen verkoudheidssymptomen vertoont. Bel de dokter ook als je kind hoge koorts heeft, veel moet braken, rilt en beeft, een droge hoest heeft of uiterst vermoeid is. Dit zouden symptomen kunnen zijn van griep of een zwaardere aandoening als astma, diabetes of een andere chronische gezondheidsaandoening.

Complicaties

Kinderen met astma kunnen een verkoudheid als zeer zwaar ervaren. Tijdens een verkoudheid worden de luchtwegen immers ontstoken en geraken ze gemakkelijk verstopt. Als je kind astma heeft, neem dan zeker even contact op met de dokter.

Zware complicaties, bijvoorbeeld een virale longontsteking of het syndroom van Reye, komen slechts zelden voor. Symptomen van een virale longontsteking zijn lage koorts, ophoesten van slijmen, pijn en vermoeidheid. Het syndroom van Reye kan ontstaan wanneer aspirine gebruikt wordt om virale aandoeningen te behandelen bij kinderen. Symptomen van het syndroom van Reye zijn duizeligheid, verwardheid, epileptische aanvallen, coma, en bij de zware gevallen zelfs de dood.