Symptomen van psychose

De symptomen kan men bij psychose indelen in positieve en negatieve symptomen. Positieve symptomen zijn de kenmerken die bij mensen zonder een psychose niet zullen voorkomen, terwijl negatieve symptomen ook kunnen voorkomen bij mensen die geen psychose hebben.

Positieve symptomen

Deze symptomen zullen dus alleen voorkomen bij mensen die een psychose hebben. Een mogelijk positief symptomen zijn in de eerste plaats hallucinaties, of het waarnemen van zaken die er niet zijn. Dit kunnen zowel beelden, geuren, geluiden en zelfs stemmen in het hoofd zijn. Hallucinaties kunnen bij alle 5 de zintuigen voorkomen. De persoon met een psychose denkt dus dat al die waarnemingen echt zijn, terwijl alleen hij ze kan waarnemen.

Een ander positief symptoom is het hebben van waanbeelden. De patiënt gelooft dan iets wat niet overeenkomt met de algemeen geaccepteerde opvattingen en hij is ook niet te overtuigen van het tegendeel. Deze waanbeelden zijn doorgaans zeer onwaarschijnlijk en bizar, maar toch zal de persoon met een psychose niet te overtuigen zijn dat het niet waar is. Bovendien gaat dit vaak ook gepaard met paranoia (zeer achterdochtig zijn dus).

Personen met een psychose denken ook vaak zeer verward en tonen zo een gebrek aan inzicht. Communicatie tussen de persoon en zijn omgeving is moeilijk, omdat het denkproces bij de psychoot is veranderd. Hij denkt vaak chaotisch en bovendien te traag of te snel. Het gedrag van de patiënt zal dan ook niet meer te begrijpen zijn door zijn omgeving. Gerelateerd aan dit positief symptoom is het feit dat de patiënt verward kan overkomen bij het spreken en het schrijven. Dit kan zelfs voorkomen als de gedachten samenhangend zijn. De persoon kan dan gehaast klinken en problemen hebben om zich uit te drukken.

Een laatste positief symptoom is het hebben van verstoorde emoties. Dit uit zich door bijvoorbeeld gevoelens te hebben die totaal niet passen bij het moment of zonder reden plotseling emotioneel worden.

Negatieve symptomen

Deze symptomen kunnen bij iedereen voorkomen en daarom is het moeilijker om hieruit een psychose af te leiden. Negatieve symptomen zijn dan ook vrij talrijk en vormen eerder een aanwijzing dan een specifiek symptoom waaruit psychose kan worden afgeleid. Voorbeelden zijn het weinig spreken door de psychoot, een verstoord levensritme hebben over een langere periode, futloos overkomen, een gezichtsuitdrukking waar niets valt uit af te leiden, zeer terug getrokken leven en geen initiatief tonen.