Psychose

Een psychose (Grieks voor abnormale geest) is een toestand waarbij de geest in een abnormale toestand terechtkomt en de persoon het contact met de werkelijkheid geheel of gedeeltelijk verliest. Het wordt dan ook omschreven als een psychiatrisch toestandsbeeld dat een invloed heeft op de geest van een persoon. Deze persoon zal zich hierdoor anders gaan gedragen, maar ook andere gedachten en gevoelens creëren.

Grens tussen realiteit en verbeelding vervaagt

Iemand die aan een psychose lijdt kan vaak ook niet meer het onderscheid maken tussen realiteit en verbeelding. De persoon zal dan ook vaak hallucinaties (dingen zien of horen die er niet zijn) of waanbeelden (dingen geloven die niet waar zijn) ervaren. De persoon kan ook een persoonlijkheidsverandering ondergaan tijdens zijn psychose of een gedachtestoornis ondervinden. Afhankelijk van de zwaarte van de psychose kan deze gepaard gaan met ongewoon of bizar gedrag en moeilijkheden tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Sociaal contact onderhouden met andere mensen wordt ook problematisch.

Een psychose is bovendien ook iets anders dan ongewone ervaringen van de werkelijkheid, die bijvoorbeeld door religieuze of paranormale activiteiten worden veroorzaakt. Hierdoor is het belangrijk om op te merken dat psychose vaak wordt beschouwd als een extreme toestand van bewustzijn die buiten het normale valt. Mensen die klinisch aan een psychose lijden kunnen dus ook vaak intense ervaringen hebben.

Gevolg van aandoeningen

Het is belangrijk dat psychose niet wordt beschouwd als een aandoening op zichzelf, maar eerder een gevolg van andere aandoeningen. Personen die aan schizofrenie lijden of een bipolaire stoornis hebben zijn het meest vatbaar voor een psychose en bij hun zal het dan ook vrij vaak voorkomen. Een psychose kan ook worden veroorzaakt door fysieke toestanden, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, of door het gebruik van drugs of alcohol. De duurtijd van een psychose wordt dan ook bepaald naar de oorzaak ervan. Zo zal een psychose veroorzaakt door druggebruik een paar dagen duren, terwijl psychose als gevolg van bijvoorbeeld schizofrenie kan blijven voortbestaan indien het niet wordt behandeld.

(On)gewone aandoening?

Komt een psychose dan vaak voor? Het komt toch vaker voor dan de meeste mensen denken. Ongeveer 1 op de 200 mensen zal ermee in contact komen. Dit kan dan beperkt blijven tot één psychose bij sommige mensen, terwijl anderen meerdere psychotische aanvallen kunnen krijgen.