Psychose voorkomen

Psychose kan men nooit helemaal voorkomen. Als een psychose bijvoorbeeld door schizofrenie wordt veroorzaakt, zal dit laatste door bepaalde factoren worden veroorzaakt die niet kunnen worden voorkomen. Toch kan er naar gestreefd worden om de mogelijke oorzaken tot een minimum te beperken.

Drugsgebruik

Dit kan in de eerste plaats gebeuren door het drugsgebruik te verminderen of stop te zetten. Het gebruik van cannabis is bijvoorbeeld een belangrijke trigger voor psychoses. Onderzoek heeft uitgewezen dat cannabisgebruikers 40% meer kans op een psychose hebben dan andere personen. Dit komt doordat cannabis het aantal dopamine (de chemische stof die psychosen veroorzaakt) zal doen toenemen in de hersenen. Personen die dus gedurende een lange periode cannabis gebruiken zullen een verandering in de hersenen hebben doorgemaakt, waardoor psychosen kunnen optreden. Het gebruik verminderen kan dus een goede manier zijn om het risico op psychosen te verminderen.

Dit geldt ook voor andere drugs, zoals bijvoorbeeld cocaïne of ecstasy. Indien het gebruik hiervan wordt verminderd of stop gezet, zal het risico op een latere psychose ook kleiner worden.

Psychologische factoren

Een andere mogelijke oorzaken zijn bepaalde psychologische factoren, zoals stress en depressie. Indien een persoon over een langere periode stress ervaart of in een depressie is gesukkeld kan dit immers ook een trigger zijn voor psychosen. Daarom zijn er een paar tips die kunnen helpen om stress te verminderen en om ze de eventuele geestelijke factoren die een psychosen kunnen veroorzaken te beperken. Een depressie zal dan ook minder snel voorkomen en het risico op psychosen vermindert dan ook.

Een aantal tips zijn de volgende: een manier zoeken om stress en zorgen te verminderen, yoga en meditatieoefeningen doen, een paar keer per week aan lichaamsbeweging doen, negatieve gedachten proberen te identificeren en om te buigen naar meer positieve gedachten, meer ontspannen leven, contact opnemen met een zelfhulpgroep of een psychiater waar er vrij over de gevoelens kan worden gepraat en waardoor je jezelf beter begrepen zal voelen, roken en alcohol vermijden en ten slotte op tijd contact opnemen met de dokter als je denkt symptomen te herkennen van een psychose.

Het is dus duidelijk dat een psychose nooit helemaal kan worden voorkomen, maar toch kan het risico worden verminderd door een paar kleine veranderingen door te voeren in het dagelijkse leven.