Behandeling van psychose

De behandeling van psychose is vaak een combinatie van medicatie en psychologische therapieën, maar kan ook bestaan uit alleen één van de beiden. De behandeling zal wel afhankelijk zijn van de onderliggende oorzaak.

Medicatie

Het nemen van medicatie worden doorgaans aangeraden als behandeling tegen een psychose. Ze kunnen immers de werking van de chemische stof in de hersenen die een psychose veroorzaakt beïnvloeden. Deze medicatie wordt antipsychotica genoemd en heeft een invloed door neurotransmitters in de hersenen in werking te stellen. Er zijn echter wel negatieve bijwerkingen zoals het gebrek aan energie en initiatief, een motorisch gebrek en afvlakkende emoties.

In de medicatie kan men echter een onderscheid maken tussen de typische en de atypische antipsychotica. De typische antipsychotica dateren al vanuit de jaren ’50

en zijn dus de eerste generatie. Zoals eerder gezegd hadden deze echter vrij vaak negatieve bijwerkingen, waardoor er een evolutie is ontstaan naar de atypische antipsychotica. Deze nieuwere generatie dateert van uit de jaren 90 en veroorzaken dus minder negatieve bijwerkingen. Toch moet er worden opgelet bij het voorschrijven van medicatie, want elke persoon kan er anders op reageren. Zo zullen bijvoorbeeld personen met epilepsie niet elke medicatie kunnen of mogen nemen.

De medicatie moet vaak levenslang geslikt worden, ook als de persoon geen psychoseverschijnselen meer heeft. Toch kunnen veel mensen na een behandeling met een lagere dosis verder en kan de medicatie bij sommigen zelfs gestopt worden. Er moet dan wel worden opgelet dat de psychose niet terug komt en dus moet dit zeker in overleg met de arts gebeuren.

Therapie

Hulp door psychologische behandeling kan de intensiteit en spanning die door een psychose wordt veroorzaakt verminderen. Een mogelijke therapie is de cognitieve gedragstherapie. Dit is gebaseerd op de veronderstelling dat je vaak zelf je problemen creëert. Door overmatig na te denken over een situatie en door er op een bepaalde manier op te reageren zal je gemoedstoestand worden beïnvloed. Het doel is dus om het denken dat uw ongewenste gevoelens veroorzaakt te identificeren en zo zelfs mogelijk te vervangen.

Een tweede therapie is familietherapie. Dit is zeer efficiënt voor mensen die schizofrenie hebben en wordt dus ook vaak gebruikt voor mensen met een psychose. Hierbij wordt niet alleen de persoon met een psychose geholpen, maar ook de familie. Er kan dan immers beter met de situatie worden omgegaan en zo kan de familie ook beter helpen. Bij familietherapie moeten er dan wel een aantal ontmoetingen plaatsvinden, waarop er de aandoening wordt besproken, maar ook de mogelijke behandelingen, de verdere evolutie van de aandoening en mogelijke oplossingen voor praktische problemen.

Ten slotte zijn er ook nog zelfhulpgroepen. Dit kan een bijkomend hulpmiddel zijn, omdat je dan in contact komt met andere personen die hetzelfde hebben gemaakt. Door hun verhalen te horen en hoe deze personen er op hebben gereageerd kan er beter worden omgegaan met de eigen situatie. Reflectie via anderen kan dan tot de beste oplossing leiden.

Bij de behandeling van een psychose is het belangrijk dat je in contact komt met experts. Dit is zowel zo bij het nemen van medicatie, door een dokter te raadplegen, maar ook bij therapie, door een psychiater of andere psychoten te raadplegen.