Oorzaken van psychose

Psychoses hebben vaak geen duidelijke oorzaak en bovendien kunnen symptomen van psychose ook voorkomen bij een depressie of een manie. Toch kunnen de mogelijke oorzaken van een psychose worden ingedeeld in drie categorieën: psychosen die worden veroorzaakt door psychologische factoren, medische factoren of door externe factoren, zoals drugs of alcohol.

Psychologische factoren

Mogelijke oorzaken van deze categorie zijn bijvoorbeeld schizofrenie (waarbij een persoon lijdt aan een chronische mentale toestand en hallucinaties zal krijgen), een bipolaire stoornis of manische depressie (hierbij kan de gemoedstoestand van de persoon plots omslaan van het ene extreme naar het andere), stress, slaapgebrek en een zware depressie. 

De psychologische factor die de psychose veroorzaakt zal ook een invloed hebben op wat voor een psychotische aanval de persoon zal hebben. Een persoon met bijvoorbeeld een bipolaire stoornis zal eerder last hebben van grootheidswaanzin, terwijl iemand met een depressie sneller paranoïde waanbeelden zal hebben.

Medische factoren

Er zijn vrij veel medische factoren die een oorzaak kunnen zijn van een psychose. Van de volgende medische aandoening is het bekend dat ze een psychose kunnen veroorzaken: aids, syfilis, de ziekte van Alzheimer, malaria, de ziekte van Parkinson, een lage bloedglucosespiegel, hersentumors, de ziekte van Lyme en MS.

Externe factoren

Ten slotte zijn er nog de externe factoren. Een eerste externe factor die een psychose kan veroorzaken is medicatie- of drugsgebruik. Maar ook het plots stoppen met het nemen van een bepaalde medicatie. Drugs waarvan het bekend is dat ze een psychose kunne veroorzaken zijn alcohol, amfetamines of speed, cocaïne, MDMA, cannabis, crystal meth, LSD en ketamine. 

Maar een psychose kan ook optreden als een bijwerking bij bepaalde medicatie: pijnstillers, medicatie tegen epilepsie, antidepressiva, levodopa (gebruikt tegen de ziekte van Parkinson) en medicatie om de luchtwegen vrij te maken. Het is daarom ook belangrijk dat u bij het nemen maar zeker ook bij het stoppen met medicatie overleg pleegt met uw arts.