Symptomen van hypothyreoïdie

Het is vaak niet eenvoudig een traag werkende schildklier vast te stellen. De symptomen van deze aandoening zijn problematisch, niet omdat ze hevig of pijnlijk zijn, maar net omdat het gaat om eerder herkenbare en vaak voorkomende ongemakken. Daar komt nog eens bij dat deze symptomen zeer uiteenlopend zijn en zich erg traag ontwikkelen. Hypothyreoïde komt ten slotte meestal voor bij oudere mensen, waardoor men de symptomen gemakkelijk kan verwarren met gangbare ouderdomsverschijnselen. We sommen even de voornaamste symptomen van een traag werkende schildklier voor je op.

Symptomen bij volwassenen

Volwassenen kunnen last krijgen van hun gewrichten en spieren. Denk hierbij aan pijn, stijfheid en zwellingen in spieren en gewrichten. De spieren kunnen ook verzwakken en gevoeliger worden. Bijkomende symptomen die doen denken aan ouderdomsverschijnselen zijn broze nagels, een droge en bleke huid en een opgeblazen gezicht.

Mensen met een traag werkende schildklier hebben verder soms last van een hese stem, constipatie en een onverklaarbare gewichtstoename of stijging van de cholesterol. Vrouwen kunnen plots zeer hevig of onregelmatig menstrueren.

Er treden meestal ook mentale symptomen op. Patiënten lijden aan een depressie of een algemeen, onverklaarbaar gevoel van zwakte of vermoeidheid. Ze krijgen ook geheugenproblemen en hebben moeite om helder na te denken.

Symptomen bij kinderen

Hoewel de ziekte veel vaker bij volwassenen voorkomt, kunnen ook kinderen getroffen worden door hypothyreoïdie. Het gaat hier vooral om kinderen die geboren worden met een afwijking aan de schildklier, waardoor deze onvolledig gevormd is (in heel zeldzame gevallen is de schildklier zelfs niet gevormd). Dit komt voor bij ongeveer 0,03 percent van alle pasgeborenen. Baby’s die lijden aan hypothyreoïde vertonen ademhalingsmoeilijkheden (verstikking), en hebben vaak een opgeblazen gezicht en een dikke tong. De huid en het wit van de ogen van de pasgeboren hebben een gelige kleur (geelzucht).

Hypothyreoïdie beïnvloedt je volledige lichaam en kan leiden tot een hartaanval of beroerte (door het verhoogde cholesterolniveau). Net omdat het hier veelal gaat om herkenbare en gangbare symptomen, is het aangeraden erg waakzaam te blijven. Wanneer je je zonder reden vermoeid en zwak voelt, kan je best je arts raadplegen. Hetzelfde geldt voor de overige symptomen, zeker wanneer er meerdere tegelijk optreden.