Symptomen van dementie

Vergeetachtigheid

Vergeetachtigheid is het meest duidelijke en het meest voorkomende symptoom van dementie, het kan al in een vroeg stadium opduiken. Vergeetachtigheid is echter niet inherent verbonden aan dementie. Vele mensen verwarren dementie met vergeetachtigheid. Het is belangrijk om een onderscheid te maken, zo slaat vergeetachtigheid enkel op het geheugen en komt er bij dementie heel wat meer kijken. In de beginfase van dementie worden hoofdzakelijk gebeurtenissen vergeten die zich recent hebben voorgedaan, dingen die net werden gezegd of dingen die men op het punt stond te gaan doen (bijvoorbeeld vergeten waar je iets een minuut geleden hebt gelegd). Later worden ook vroegere gebeurtenissen vergeten.

Oriëntatieproblemen

Er bestaan verschillende vormen van oriëntatieproblemen. Wanneer je geen besef hebt welk uur het is of als je geen onderscheid kan maken tussen dag en nacht spreken we van desoriëntatie in tijd. We spreken van desoriëntatie in plaats als iemand moeite ondervind om de weg te vinden in zijn eigen buurt of in zijn eigen huis. Desoriëntatie in persoon ten slotte wil zeggen dat iemand een bekend persoon niet meer herkent, zo kan iemand zijn vrouw aanspreken als zijn moeder of zijn vader als zijn zoon.

Denkstoornissen

Er wordt geschat dat ongeveer 40% van de mensen die lijden aan dementie psychoses krijgen. Bij denkstoornissen kan een persoon moeite hebben om logisch na te denken (bijvoorbeeld moeite met spreken of rekenen), hierdoor kan hij vervreemden van de wereld rondom hem. Dit kan leiden tot moeite in de omgang, in een verder stadium kan de patiënt waanbeelden krijgen of kan hij paranoïde worden. Psychose gaat hand in hand met gedragsstoornissen, demente personen zijn geagiteerd, vaak rusteloos 's nachts, soms argwanend of zelfs agressief.

Moeite om te plannen

Vooruitdenken en plannen is vaak moeilijk voor iemand die lijdt aan dementie. De patiënt kan ook moeite ondervinden met diverse andere activiteiten, zoals telefoneren, autorijden, koken, poetsen, kleren aantrekken…

Besef

In het beginstadium beseft de patiënt meestal dat zijn vermogen om dingen te onthouden achteruitgaat. Dit kan leiden tot frustratie, neerslachtigheid en onzekerheid bij zowel de patiënt als bij vrienden en familie. In een later stadium verdwijnt dit besef.

Als je denkt dat je meer en meer vergeet en je bang bent dat dit de eerste symptomen zijn van dementie, aarzel dan niet om je dokter te raadplegen. Indien nodig kan hij je naar een specialist doorverwijzen.