Oorzaken van dementie

Dementie is een syndroom waarbij altijd min of meer dezelfde symptomen optreden, het kan echter wel verschillende oorzaken hebben. Het gaat altijd om een beschadiging van de hersencellen. Die beschadiging kan intern of extern zijn. Interne beschadiging treedt op bij afsterving van de hersencellen, dit gebeurt door een verandering van de hersencellen waardoor die niet goed meer functioneren.

Alzheimer is het een ziekte die een interne beschadiging veroorzaakt. Alzheimer is in 65% van de gevallen de veroorzaker van dementie. Externe beschadiging kan het gevolg zijn van een gebrek aan zuurstof. Dat kan het geval zijn bij een verharding van de bloedvaten in de hersenen. In sommige gevallen doet dit zich op verschillende plaatsen in de hersenen voor. Dat is een zogenaamde multi-infarctdementie of vasculaire dementie.

Dementie met Lewy bodies en Parkinson-disease-dementia (PDD)

Bij de ziekte van Parkinson worden "Lewy bodies", insluitsels van eiwitafbraakproducten, aangetroffen in de cellen van de substantia nigra (het middendeel van de hersenen); bij deze twee vormen van dementie worden ze ook in de hersenschors gevonden. Bij Lewy body dementie treedt dementie al in het begin van het ziekteproces op; van Parkinson-disease-dementia (PDD) spreekt men pas als dementieverschijnselen in het verloop van de ziekte van Parkinson optreden.

Ziekte van Pick

De Ziekte van Pick komt voornamelijk voor bij jongere patiënten (45-50 jaar). De ziekte zorgt voor een aantasting van de frontale cortex en een zeer snelle aftakeling, hierin verschilt de ziekte met Alzheimer. Alzheimer veroorzaakt een aantasting van de volledige hersenen, terwijl ze hier een deel beschadigd (de frontale kwab van de grote hersenen). De patiënt overlijdt heel snel aan deze ziekte. Vooralsnog is er geen behandeling tegen de ziekte.

Chorea van Huntington

Chorea van Huntington is een erfelijke aandoening die een deel van de hersenen aantast, de patiënt relatief snel aan de ziekte (na ongeveer twintig jaar). Ook voor deze ziekte is nog geen behandeling gevonden.

Pseudo-dementie

We spreken van pseudo-dementie als het verminderde verstandelijke functioneren het gevolg is van een psychologisch of psychiatrisch probleem, bijvoorbeeld een depressie.

Andere oorzaken

Een overmatig gebruik van alcohol, maar ook syfilis, trauma capitis, een tumor, encefalitis (en ontsteking van het hersenweefsel), aids… zijn andere oorzaken van dementie. De exacte oorzaak kan meestal pas worden vastgesteld bij de autopsie, vaak ligt een combinatie van verschillende oorzaken aan de basis van dementie.