Behandeling van dementie

Geen enkele behandeling kan de vordering van dementie stoppen. Sommige geneesmiddelen kunnen wel de vooruitgang van de beschadiging van de hersenen beperken.

Acetylcholine-esterase-remmers

Alzheimer-patiënten hebben een brein met een verlaagde concentratie van acetylcholine. Acetylcholine is een neurotransmitter, een chemische stof die in de hersenen informatie overbrengt. Een tekort aan acetylcholine veroorzaakt geheugenstoornissen. Acetylcholine-esterase-remmers remmen de afbraak van acetylcholine, dit verhoogt de concentratie acetylcholine. Het middel vergemakkelijkt het proces om informatie over te dragen en het vermindert de symptomen van dementie. Het middel is tot nu toe geschikt voor mensen met een lichte tot matige vorm van de ziekte van Alzheimer. Het middel wordt ook toegepast bij mensen met een Lewy body dementie om de gedragsveranderingen en hallucinaties te beïnvloeden.

NMDA-antagonisten

NMDA-antagonisten verlagen het glutamaat-gehalte in de hersenen, een stof die prikkels overdraagt. Een teveel aan deze stof verstoort de signaaloverdracht en dat kan de hersencellen beschadigen. Onderzoekt toont aan dat het verstandelijk vermogen van patiënten die NMDA-antagonisten gebruiken minder snel achteruitgaat. Het middel is geschikt voor patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer.

Vasculaire dementie kan vooralsnog niet behandeld worden. Schade aan het hersenweefsel is onomkeerbaar. Soms is het wel mogelijk bijkomende verschijnselen te behandelen, zoals angstgevoelens en hallucinaties. Vaak ook zal men proberen de onderliggende hart- of vaatziekte te behandelen om verdere schade te beperken. Bij Lewy Body dementie treden er vaak bewustzijnsveranderingen en hallucinaties op. Cholinesteraseremmers zijn bij Lewy Body dementie zeer effectief. Voor frontotemporale dementie is geen behandeling beschikbaar. Er zijn wel middelen op de markt die ontremd gedrag temperen.

Toekomst

Studies tonen aan dat in de toekomst het aantal dementiepatiënten zal toenemen. Over 20 jaar zullen ongeveer 66 miljoen mensen lijden aan een of andere vorm van het syndroom. Over 40 jaar zal dat aantal bijna verdubbeld zijn. De oorzaak van deze toename is de vergrijzing van de bevolking. Toch ziet de toekomst er niet helemaal somber uit: wetenschappers zijn bezig met de ontwikkeling van middelen die de start van het dementieproces uitstellen. Wetenschappers beweren over 10 à 15 jaar een middel klaar te hebben dat Alzheimer geneest.

Het is belangrijk om tijdig naar je dokter te stappen wanneer de eerste symptomen van dementie opduiken. Voor patiënten is het nodig dat ze zich regelmatig laten onderzoeken, zodat artsen de vordering van de ziekte kunnen vaststellen en de nodige medicatie kunnen voorschrijven.