Symptomen sinusitis

Sinusitis of bijholteontsteking wordt meestal veroorzaakt door een virus of een bacterie, zoals een verkoudheid. Er zijn een aantal specifieke symptomen aan verbonden.

Symptomen of kenmerken acute sinusitis

  • Hoofdpijn pijn in de slaap (achter de ogen) of de neus die erger wordt bij het vooroverbuigen
  • Geelgroen snot
  • Neusverstopping
  • Verslechterd reukvermogen
  • De klachten van pijn of druk verergeren bij het hoesten, bij zware inspanningen of  bij het op de rug liggen. Ze beteren als de patiënt rechtop zit.

Symptomen of kenmerken chronische sinusitis

Chronische sinusitis is minder pijnlijk dan acute, maar kan wel leiden tot herhaaldelijke keelontstekingen, bronchitis of  zelfs astma.