Oorzaken sinusitis

Een sinusitis of bijholteontsteking is meestal het gevolg van een verkoudheid of een infectie op de luchtwegen. Door het opzwellen van het slijmvlies in de voorhoofdsholten (sinussen) geraakt de verbinding tussen de bijholten en de neus-keelholte verstopt. Zo ontstaat er een infectie in het stilstaande slijmvlies.

De meest voorkomende oorzaken van acute sinusitis zijn:

Virale infectie: de meeste gevallen van acute sinusitis zijn het gevolg van een gewone verkoudheid. De virussen zijn dus niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de sinusitis, maar wel voor de klachten die uiteindelijk leiden tot sinusitis.

Bacteriële infectie als een sinusitis langer dan 7 tot 10 dagen duurt, wordt het waarschijnlijk veroorzaakt door een bacteriële infectie in plaats van een virale.

Andere oorzaken van sinusitis

  • Schimmelinfectie
  • Neuspoliepen
  • Allergieën (bijvoorbeeld hooikoorts)
  • Tandabces (ontsteking die zich uitbreidt)
  • Gezwel
  • Scheve stand van de neus
  • Blokkade door een vreemd voorwerp
  • Aandoeningen als oesofagale reflux en taaislijmziekte
  • Beschadiging van de trilharen door sigarettenrook en het veelvuldig gebruik van neusdruppels

Chronische sinusitis

Chronische sinusitis kan veroorzaakt worden door veelvuldige aanvallen van acute sinusitis of van een acute aanval die nooit volledig is overgegaan. Vaak is chronische sinusitis het gevolg van aantasting van het slijmvlies van de luchtwegen, zoals astma of allergie. Ook roken kan leiden tot chronische sinusitis. Van chronische sinusitis spreken we als de ziekte al meer dan twee maanden aansleept.