Symptomen difterie

Difterie of kroep is een ernstige bacteriële infectie. De symptomen beginnen ongeveer twee tot vijf dagen nadat de besmetting plaatsvond en bestaan uit:

Algemene symptomen difterie

Bij aantasting van de neus:

  • Bloederige of waterachtige afscheiding uit de neus
  • Irritatie van de neus
  • Korstvorming aan de neusgaten

Bij aantasting van de keel:

  • Lichte keelpijn  
  • Blafhoest  
  • Pijnlijk gevoel bij het slikken
  • Heesheid
  • Piepende of moeizame ademhaling (bij aantasting van de keel, door vernauwing van de luchtwegen)
  • Tijdelijke ademhalingsstilstand

Bij aantasting van de huid:

Huiddifterie komt minder vaak voor dan keel- en neusdifterie. De symptomen bestaan uit pijn, roodheid en zwelling van de huid. Er kunnen ook zweren verschijnen die met een grijs membraan bedekt zijn.

.

Lees meer over: difterie , heesheid , huid , huiddifterie , keel , keelpijn , neus