Difterie

Difterie, dat vroeger ook bekend stond als kroep, is een ernstige en erg besmettelijke infectieziekte die soms een dodelijke afloop heeft. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die toxinen (gifstoffen) produceert die schade toebrengen aan de lichaamsweefsels.

In België en Nederland kun je je al sinds de jaren ’50 laten vaccineren. Daardoor is de ziekte hier nagenoeg uitgeroeid, net als in andere westerse landen. De ziekte komt nu bijna alleen nog maar voor in ontwikkelingslanden.

Symptomen difterie

Als de keel is aangetast kunnen de symptomen bestaan uit lichte keelpijn, pijnlijk gevoel bij het slikken, blafhoest, heesheid, moeizame en pijnlijke ademhaling of tijdelijke ademhalingsstilstand.

Als de neus is aangetast kunnen de symptomen bestaan uit irritatie van de neus, bloederige of waterachtige afscheiding en korstvorming aan de neusgaten.

Huiddifterie is eerder zeldzaam, maar er treden symptomen bij op als: pijn, roodheid en zwelling van de huid.

Oorzaak difterie

De verwekker van difterie is de bacterie Corynebacterium diphtheriae. Een besmetting gebeurt via meestal via de luchtwegen, maar soms ook via wondjes op het lichaam. De infectie via de luchtwegen gebeurt door het inademen van druppeltjes die door hoesten of niezen in de lucht komen, via rechtstreeks contact met die druppeltjes of via direct contact met besmette voorwerpen. Zeldzamer is de infectie na direct contact met etter of afscheiding uit wondjes.

Behandeling

Difterie moet in het ziekenhuis behandeld worden met antitoxine en antibiotica. De antitoxine neutraliseren de toxinen die afkomstig zijn van de difteriebacterie. Antibiotica doden de bacteriën in je lichaam en werken infecties weg.

Vaccinatie

In België en Nederland worden kinderen systematisch gevaccineerd tegen difterie. Dat vaccin moet om de 15 jaar herhaald worden. Meestal gaat het om een gecombineerd vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (het DKTP-vaccin) of tegen difterie, tetanus en polio (het DTP-vaccin)